Informace č.: 97 – 2016 (TZ MPSV – Minimální mzda se sjednotí a zvýší na 11 tisíc korun)

5. 10. 2016

Vážení přátelé,

v příloze Vám posíláme tiskovou zprávu MPSV ČR, která informuje o dnešním jednání Vlády ČR o minimální mzdě. Od 1. ledna 2017 bude již jedna minimální mzda, a to 11 000,- Kč. To znamená, že příjemci invalidních důchodů budou mít stejnou minimální mzdu jako ostatní pracovníci. 

Vláda tím splnila dohodu s NRZP ČR z jara loňského roku, kdy jsme se dohodli, že od 1. 1. 2017 bude již jedna minimální mzda a osoby pobírající invalidní důchod nebudou již diskriminovány. NRZP ČR vyjadřuje uspokojení nad tím, že vláda plní dohodnuté věci. Je to další výrazný úspěch vyjednávání NRZP ČR. 

Nyní se ještě budeme snažit určitým způsobem navýšit příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením tak, aby výrazný růst minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů byl určitým způsobem kompenzován těmto zaměstnavatelům. 

Přeji Vám všechno dobré  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit