Pozvánka na mezioborovou konferenci

4. 10. 2016

Vážení a milí, 

dovolujeme si Vás pozvat na mezioborovou konferenci, kterou pořádá naše Sdružení pro odborníky různých zdravotnických a sociálních profesí. Konference se koná dne 15. listopadu 2016 od 8:30 hodin (registrace od 7:45 hodin) v Kaiserštenském paláci na Malé Straně, Praha 1. Díky podpoře grantu z Magistrátu hl. m. Prahy je účast na konferenci možná bez konferenčního poplatku. 

Myšlenka této konference se zrodila na základě zkušeností z práce s našimi klienty, klienty trpícími diagnózou Dětská mozková obrna. Praxe nám ukazuje, že problémy našich klientů mohou být jak z oboru neurologie, fyzioterapie, logopedie, sexuologie, výživy atd., ale hlavně se nám ukazuje, jak je někdy obtížné, ne–li nemožné, sehnat odborníky zabývající se touto problematikou, kteří by mohli našim klientům  pomoci. 

Zvažte tedy, prosím, Vaši účast na této konferenci. Byli bychom rádi, aby měla interaktivní charakter, aby nebyla pouze na bázi pasivního přijímání informací. Jejím smyslem je,  aby došlo k navázání spolupráce mezi jednotlivými odborníky, k jejich propojení a tak k posílení komplexnosti péče o osoby se zdravotním postižením. 

Pro zajímavost jsme do konference zařadili výjimečnou přednášku s názvem „Známe limity?“, pod níž se skrývá Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování – metoda pro rozvoj kognitivních funkcí, kterou je možné využít jak u zdravé populace, tak i u dětí a dospělých s různými formami zdravotního postižení. 

Věříme, že Vás program konference, tak jak jsme ho sestavili, zaujme, a i když přímo nepracujete s klienty s dětskou mozkovou obrnou, přijdete se zapojit do diskuse. Garantem celé konference je Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta Interní kliniky FN Motol a 2. LF UK. Garantem fyzioterapeutické části konference pro UNIFY je Mgr. Šárka Smíšková, ISAR – centrum pro hiporehabilitaci. Konference byla zahrnuta mezi vzdělávací akce akreditované  ČAS, UNIFY a ČLK (č. akreditace 0099/16/2006) s přiznáním kreditů dle profesí. Další informace naleznete na webových stránkách http://konference.dmoinfo.cz/

Nabízíme Vám také možnost zapojit se do sborníku konference, jehož součástí budou kontakty na účastníky konference. V případě, že budete mít zájem, zašlete mi, prosím, do 10. října 2016 informace o Vás (jméno, příjmení/organizace, adresa, telefon, e-mail a info o Vámi poskytovaných službách). 

Těšíme se na viděnou. 

za SDMO

 

Daniela Kaštánková

projektová asistentka

 

SDMO – Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z.  s. 
Klimentská 1236/9, Praha 1
Tel: 602 727 472
Email:  kastankova@dmoinfo.cz

www.dmoinfo.cz

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit