Informace č.: 96 – 2016 (Zákon o nemocenském pojištění)

30. 9. 2016

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Jedná se o návrh, kdy se do systému nemocenského pojištění zavádí nová dávka, a to dlouhodobé ošetřovné. Cílem je finančně zajistit pojištěnce po dobu, po kterou nemůže vykonávat pracovní činnost, protože pečuje o osobu, vyžadující poskytování dlouhodobé péče. Dlouhodobé ošetřovné by mělo být poskytováno po dobu 90 dnů pečujícím osobám, které pečují o závislé osoby, kterým nebyl přiznán ještě příspěvek na péči. Současně tyto pečující osoby by nepřišly o svoje zaměstnání a po 90 dnech by se mohly vrátit do zaměstnání. 

Vážení přátelé, prosím Vás, abyste nám připomínky poslali nejpozději do 13. října 2016 , a to na adresu v.krasa@nrzp.cz

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit