Informace č.: 95 – 2016 (novela zákona o veřejném zdravotním pojištění)

30. 9. 2016

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Cílem návrhu je snížit spoluúčast pojištěnců, patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva na doplatcích na léčivé přípravky částečně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Navrhuje se snížit spoluúčast u dětí do 18 let a dále má být snížena také spoluúčast u osob od 65 let věku. U osob nad 70 let věku bude spoluúčast dále snížena. V této úpravě chybí možnost snížení doplatků u osob pobírajících ID III. Stupně, které nemají pracovní aktivity. Domníváme se, že tato skupina osob by měla mít také snížené doplatky na částečně hrazené léky. 

Vaše připomínky nám prosím pošlete nejpozději do 13. října 2016, a to na adresu v.krasa@nrzp.cz

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit