Informace č.: 94 – 2016 (zákon o sociálním bydlení)

30. 9. 2016

Vážení přátelé, 

v přílohách Vám posílám návrh zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení. Současně Vám posílám tzv. změnový zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení. Bohužel, u těchto obou zákonů je zkrácené připomínkové řízení, a tudíž Vás prosíme o zaslání Vašich případných připomínek nejdéle do pátka 7. října 2016, a to na adresu v.krasa@nrzp.cz

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit