Tichý svět o.p.s.

14. 3. 2016

Zkratka: Tichý svět o.p.s.
Sídlo organizace: Staňkovská 378, 198 00 Praha 9

Provozní adresa: Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4
mobil: 720 996 089
E-mail: info@tichysvet.cz
Web: www.tichysvet.cz

IČO: 266 11 716, DIČ: CZ 266 11 716

ID datové schránky Tichý svět: 2sfe26j

Číslo účtu: 2426025001/5500

Představitel organizace: Marie Horáková – ředitelka

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální působnost

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

neslyšící

Poskytované služby:

Sociální rehabilitace, Odborné sociální poradenství, Tlumočnická služba – Tichá linka

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit