Doporučení VOP

22. 1. 2013

 • Doporučení veřejného ochránce práv pro přístup vodicích a asistenčních psů do veřejných prostor (PDF)
 • Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení při zřizování vyhrazeného parkování na místních komunikacích (PDF)
 • Rozhodnutí Senátu Evropského soudu pro lidská práva o přijatelnosti stížnosti (doc)
 • Nepovolení zřízení vyhrazeného parkování pro postižené (PDF)
 • Nepřijetí žákyně osvobozené z tělesné výchovy k účasti na poznávacím zájezdu (PDF)
 • Odmítnutí ředitele zařadit žáka do speciálního vzdělávání (PDF)
 • Omezení přepravy osob se zdravotním postižením (PDF)
 • Péče o seniory jako podnikání (doc)
 • Pořizování snímků a záznamu na podporu paměti (PDF)
 • Poskytování bezlepkových jídel ve školní jídelně (PDF)
 • Poskytování kompenzace nákladů za označení psa pro zdravotně postižené (PDF)
 • Postup ředitelky školy vůči zaměstnanci se zdravotním postižením (PDF)
 • Šikana a diskriminační jednání Úřadu práce (PDF)
 • Přístup sluchově postižených diváků k celoplošnému televiznímu vysílání (PDF)
 • Stanovisko veřejného ochránce práv k některým procesním aspektům antidiskriminačního zákona, zejména věcné příslušnosti soudů (PDF)
 • Nejčastější mediální stereotypy o „zranitelných skupinách“ v televizním, rozhlasovém, novinovém a internetovém zpravodajství (doc)
 • Všeobecné podmínky pojišťovny vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch (PDF)
 • Vyhrazené parkování pro osobu se zdravotním postižením (PDF)

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit