Informace č.: 1 – 2013

8. 1. 2013

Vážení přátelé, 

nejprve mi dovolte, abych Vám popřál úspěšný rok 2013.

V pátek 11. 1. 2013 mám jednání s paní ministryní L. Müllerovou a budu s ní chtít jednat především o sKartách, ale také o institutu osoby zdravotně znevýhodněné, protože to považuji za velký problém. Na konci roku 2012 jsem Vám psal o prodloužení platnosti vyhlášky č. 203/2012, podle které je možné vydávat náhradní průkazy TP, ZTP a ZTP/P. Bohužel řada Úřadů práce při jejich vydávání v roce 2012 postupovala chybně a stanovila dobu platnosti těchto náhradních průkazů pouze do 31. 12. 2012, přičemž jejich platnost měla být podle zdravotního stavu, a to třeba až do konce roku 2015, jak určuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Bohužel, zjistili jsme, že již v letošním roce Úřady práce přistupují k vydávání náhradních průkazů TP, ZTP a ZTP/P nejednotně. Některé Úřady práce u těchto náhradních průkazů opět stanoví dobu platnosti do 31. 12. 2013 a odůvodňují to dobou platnosti vyhlášky č. 203/2012. To je samozřejmě nesmysl. Že to jde i jinak svědčí dopis jedné žadatelky o průkazku, která mi napsala svoji zkušenost na Praze 4.

Paní mi napsala: „Byla jsem dnes na pobočce ÚP v Praze 4 vyřizovat pro dceru prodloužení ZTP/P průkazky, která byla vydána podle vyhlášky 203/2012 loni (z důvodu ztráty originálu). Platnost byla do 31.12.2012. Pracovnice si se zájmem přečetla Váš text v Informaci 101 (vypadala překvapeně, že platnost vyhlášky 203/2012 byla prodlouženo o rok! Text si kopírovala a předala své nadřízené). Celkem ochotně nám průkazku prodloužila – ale ukázalo se, že software, který používají na ÚP, údajně neumí vytisknout papírovou průkazku s pozdějším datem platnosti než je 31.12.2013. Proto máme prodlouženo opět jen o jeden rok. Možná Vás tato informace bude zajímat, proto Vám píši.“

Vážení přátelé,

pokud budete žádat o náhradní průkaz, a to třeba i z důvodů, že nechcete převzít sKartu, trvejte na tom, že platnost průkazu nemá být stanovena na 31. 12. 2013, ale platnost by se měla odvíjet od zdravotního stavu a pokud je zdravotní stav setrvalý, měla by platnost průkazu končit až s datem 31. 12. 2015, jak stanoví zákon. V této věci jsem již oslovil MPSV ČR, konkrétně ředitelku příslušného věcného odboru, paní Kepkovou. Požádal jsem, aby MPSV ČR vypracovalo metodiku, která bude odpovídat zákonu. Současně oslovím také vedení Úřadu práce.

Velmi nás trápí, že Úřady práce nadále nutí jednotlivé žadatele o dávky či průkazy ZTP, aby si převzali sKartu s tím, že to je jejich povinnost. Znovu upozorňuji, že to není pravda. Budu se snažit u paní ministryně o to, aby byla pozastavena distribuce sKaret do vyjasnění legislativy v této věci. Již finišujeme s přípravou ústavní stížnosti na sKartu a věřím, že v brzké době ji budeme moci zveřejnit.

Vážení přátelé,

dovolím si Vás ještě informovat o jednom problému, který s 1. lednem 2013 nastal. 28. 12. 2012 zveřejnila VZP ČR své rozhodnutí, že v roce 2013 již nebude hradit inkontinenční podložky. Je to další úsporný krok proti nejvíce zranitelným skupinám. To je proti seniorům a osobám se zdravotním postižením. Společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, s Asociací krajů, s Radou seniorů ČR a Českou společností pro zdraví píšeme společné dopisy na VZP ČR, aby tuto věc změnila. Text dopisu Vám v příloze posílám. Současně budeme připravovat další kroky v této věci.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit