Informace č.: 77 – 2012

8. 10. 2012

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám informaci o společné schůzce pracovní skupiny NRZP ČR, VZP ČR a představitelů odborných lékařských společností. Tuto schůzku jsme iniciovali, protože se pořád objevuje problém přiznávání souběhu zdravotnických prostředků jako je souběh elektrického a mechanického vozíku, souběh elektrického vozíku a polohovací postele, případně souběh všech tří věcí najednou. Máme řadu podnětů, kdy revizní lékaři nedoporučili tyto souběhy, přičemž je zřejmé, že řada pojištěnců se bez těchto zdravotnických prostředků neobejde. Víme, že se jedná o nákladné pomůcky, ale nemůžeme souhlasit například s tím, že přiznání polohovací postele vylučuje přiznání elektrického či mechanického vozíku. 

Právě na výše zmíněné schůzce jsme se snažili dojednat nějaký systém, který by nebránil poskytování pomůcek podle objektivních potřeb. Zdá se, že jsme na dobré cestě. VZP ČR přislíbila, že provede organizační změny, které by centralizovaly přiznávání souběhu těchto nákladných pomůcek, a že by nemělo dojít k nějakým komplikacím. Všechny subjekty se shodly na tom, že tento souběh přiznání výše uvedených pomůcek je možný a v řadě případů i nutný. 

Na pracovní schůzce se dále diskutoval problém o minimální době, za kterou lze vozík opětovně předepsat a schválit jeho úhradu. Tato doba byla od 1. 4. 2012 zákonem prodloužena z 5 na 7 let. Na jednání jsme vyjádřili jasný nesouhlas s postupem VZP ČR, která uplatňuje  prodlouženou užitnou dobu i na ty elektrické vozíky, které byly ze zdravotního pojištění uhrazeny před platností zákona. Tedy před 1. 4. 2012. Při jednání bylo dosaženo určitého kompromisu, a to tak, že u vozíků vydaných do 31. 3. 2012 bude vždy na žádost pojištěnce či servisní firmy individuálně posouzen jejich technický stav. Pokud bude vozík natolik opotřeben či poškozen, a to samozřejmě bez zavinění pojištěnce, nebude VZP ČR striktně trvat na dodržení 7leté lhůty a vozík bude moci být předepsán již po 5 letech. V této věci budeme dále jak s VZP ČR tak s ostatními společnostmi jednat. 

Vážení přátelé,

dovolím si Vám ještě připomenout petici „Občané, braňte svoje nemocnice!“ Situace ve zdravotnictví se opravdu dramatizuje. Doposud nejsou podepsány smlouvy s nemocnicemi a je velmi nutné, aby se k celé záležitosti vyjádřili i občané. Vyřazení mnoha nemocnic ze smluvního vztahu s VZP ČR s ostatními zdravotními pojišťovnami může vést k privatizaci nemocnic a navázání nových smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami. Tyto smlouvy však mohou být pro občany velmi nepříznivé. Proto Vás prosím, abyste šířili petici a posílali nám podepsané archy. Text petice „Občané, braňte svoje nemocnice!“ a petiční archy najdete na webových stránkách www.nrzp.cz hned na titulní straně. Prosím, abyste tuto věc nepodceňovali. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit