Informace č.: 76 – 2012

3. 10. 2012

Vážení přátelé,

vzhledem k tomu, že se blíží volby do krajských zastupitelstev, které se uskuteční na konci příštího týdne, posílám Vám v příloze velmi stručné hodnocení naší spolupráce s jednotlivými kraji za uplynulé čtyřleté období. 

Celkově vedení NRZP ČR hodnotí spolupráci s jednotlivými kraji jako velmi dobrou. Spolupráce se v posledních 4 letech velmi dobře rozvíjela, i když je pochopitelné, že úroveň spolupráce se kraj od kraje liší. Přesto se domníváme, že současné složení krajských zastupitelstev bylo nakloněno spolupráci s NRZP ČR i s Krajskými radami osob se zdravotním postižením. 

Vážení přátelé,

v příloze Vám dále posílám otevřený dopis předsedovi vlády P. Nečasovi. Dopis je reakcí na zatčení 1. náměstka MPSV ČR Vladimíra Šišky. Dopis jsem podepsal společně s panem Ing. Janem Bartoškem, se kterým jsme společně předali předsedovi vlády již obdobný dopis 30. srpna 2012. Jsem přesvědčen o tom, že zatčení pana náměstka zpochybňuje všechny projekty, které byly realizovány na MPSV ČR v posledních dvou letech. Jedním z největších projektů je právě Karta sociálních systémů. Tento projekt nemá ani řádnou oporu v zákoně a jsme přesvědčeni, že předseda vlády by měl apelovat na ministra J. Drábka, ale realizace projektu dále nepokračovala. 

Vážení přátelé,

v současné době dále probíhá petice za záchranu nemocnic. Prosím, abyste v této věci byli aktivní. Na webových stránkách NRZP ČR www.nrzp.cz najdete petiční archy. Situace ve zdravotnictví je opravdu velmi složitá a pro nás, kteří potřebujeme velmi často zdravotní péči, je velmi nebezpečná. Zrušením většího počtu nemocnic nebo různých oddělení bude pro nás zdravotní péče čím dál méně dostupná. 

Věřím, že v této akci nám významně pomůžete. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit