Informace č.: 75 – 2012

26. 9. 2012

Vážení přátelé, 

včera se uskutečnila tisková konference za účasti Asociace českých a moravských nemocnic, Asociace krajských nemocnic, Svazu pacientů ČR, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k situaci ve zdravotnictví, a to především ve vztahu k nemocnicím. 

K dnešnímu dni nemá žádná nemocnice podepsanou smlouvu se zdravotními pojišťovnami, a to znamená, že tyto nemocnice nemají jistotu, zda od 1. ledna 2013 budou schopny dále poskytovat zdravotní péči. Pravděpodobný scénář je takový, že s řadou nemocnic nebudou smlouvy podepsány nebo nebudou podepsány smlouvy na činnost některých oddělení v nemocnicích a tím taková nemocnice vlastně také ukončí svou činnost. Vzniká velké nebezpečí, že se významně prodlouží dojezdová doba do nemocnic a tím i čekací doby na různé výkony. 

Všichni účastníci tiskové konference vyjádřili obavu z budoucí situace. Tyto kroky zdravotních pojišťoven podporuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Není vůbec zřejmé co je smyslem výše popsaného postupu, který vede k značné nejistotě a může přivodit i chaos od příštího roku. Je potřeba si uvědomit, že tento problém se netýká jenom osob se zdravotním postižením, ale všech občanů ČR. Proto také společná schůzka vedla k tomu, že jsme vyhlásili petici pod názvem „Občané, braňte svoje nemocnice!“. V příloze Vám posílám petici v elektronické podobě a prosím Vás, abyste namnožili tyto petice a sháněli co nejvíce podpisů. Petici je možné také podpořit v elektronické podobě a je umístěna na webových stránkách NRZP ČR www.nrzp.cz , nebo na webových stránkách Svazu pacientů ČR http://plarmy.org/petice/new/

Vzhledem k tomu, že ze zákona je možné sbírat petiční podpisy pouze písemně na petičních arších, prosím Vás, abyste preferovali především písemnou podobu petice. V příloze Vám dále posílám společné prohlášení iniciátorů petice a zároveň dopis, kterým se obracíme na vrcholné představitele státu k řešení této situace. 

Věřím, že pochopíte naléhavost této věci, a že s touto peticí oslovíte i svoje známé i mimo komunitu lidí se zdravotním postižením. Dostupnost zdravotní péče se týká každého občana. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 

 

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit