Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2006

28. 3. 2011

 • Dodatek k připomínkám NRZP ČR k vyhlášce, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR, o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Připomínky k návrhům doprovodných vyhlášek k novému stavebnímu zákonu z hlediska bezbariérových úprav (doc)
 • Připomínky k návrhu pravidel monitorování a vyhodnocování plnění Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009 (doc)
 • Připomínky k materiálu „Zajištění splnění úkolů Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 až 2009 týkající se rehabilitace osob se zdravotním postižení“ (doc)
 • Připomínky k materiálu „Zajištění splnění úkolů Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 až 2009 týkající se rehabilitace osob se zdravotním postižení“ (doc)
 • Připomínky k návrhu Koncepce rozvoje digitálního vysílání v ČR (doc)
 • Připomínky k návrhu novely vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (doc)
 • Náměty pro zpracování prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách na základě zmocnění uvedeného v ustanovení § 9 odst. 5 (doc)
 • Pozměňující návrh k zákonu o sociálních službách (doc)
 • Zásadní připomínky k vyhlášce, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. (doc)
 • Návrh na způsob posuzování a bližší vymezení obsahu jednotlivých úkonů při posuzování péče o vlastní osobu a soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti. (doc
 • Připomínky k vyhlášce k zákonu o sociálních službách občanského sdružení PARENT PROJECT (doc)
 • Návrh koncepce prováděcího předpisu k ustanovení § 9 odst. 1 a 2 zákona o sociální pomoci. (doc)
 • Stanovisko SONS ČR k návrhu prováděcího právního předpisu pro posuzování míry závislosti osob se zrakovým postižením. (doc)

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit