Výzva představitelům městských částí Prahy

15. 12. 2010

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

vyzýváme vás, abyste se podíleli na tom, aby se na území, jež je ve vaší kompetenci, dalo uplatňovat jedno ze základních lidských práv, totiž právo na volný pohyb, pro všechny vaše obyvatele!

Již druhý rok je zde zima ve znamení sněhu a ledu. A také skoro druhý rok je účinná (od 16.4. 2009) tzv. Kuberova novela zákona o pozemních komunikacích, podle níž došlo k podstatné změně v povinnostech při úklidu chodníků. Z toho plyne, že ty úřady, jimž správa příslušných částí komunikací náleží, se mohly připravit a koordinovat úklid tak, aby i při sněhové nadílce byly prostupné.

Avšak skutečnost je, že ještě týden poté, co sníh napadl, byl stav některých takový, že po nich možná mohli nějak projít chodci bez zdravotního postižení, avšak pro osoby se sníženou mobilitou a orientací byly nepoužitelné. Pro osoby pohybující se na vozíčku se staly na mnohých místech dokonce pastí. Některé osoby se nedostaly ani z domu, jiné sice popojely kousek, ale potom uvázly!

Na většině míst v Praze je nesmírně těžké se dopátrat, kdo je za určitý úsek zodpovědný. A je to o to složitější, že někdo jiný má zpřístupnění na starosti, a někdo jiný to má fyzicky udělat. Vše ještě komplikuje vyhláška MHMP č. 45/97 ve znění pozdějších předpisů, o vymezení úseků místních komunikací na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Na tu se některé subjekty zodpovědné za schůdnost a sjízdnost odvolávají.

Na údržbu komunikací, potažmo chodníků však existují plány, jež vznikaly přes léto. Ty sice zohledňovaly všechna možná kritéria, a oceňujeme, že mezi nimi je mimo jiné i dostupnost dopravních a obchodních uzlů, klinik a také areálů bytů zvláštního určení, ale nejsou tam místa, v nichž bydlí jednotlivé osoby se sníženou mobilitou a orientací. Odbory, které se podílejí na vzniku výše zmíněných plánů, totiž nevedou tyto osoby v evidenci, a někde vědí jen o těch, které mají vyhrazené parkovací místo.

Navrhujeme toto: Prosíme, koordinujte postupy svých odborů v této záležitosti! Odbory, jež se zabývají sociální problematikou, totiž většinou o osobách se zdravotním postižením vědí, a tak mohou předat příslušnému odboru informaci o tom, na které chodníky a další komunikace je třeba brát zvláštní zřetel. A to aniž by bylo potřeba porušit jakákoliv ustanovení o ochraně osobních a citlivých údajů.

Prosíme vás, abyste se ještě tuto zimu zasadili, aby se do plánů údržby pokud možno dostala ta místa, kde ve vaší části města bydlí osoby se sníženou mobilitou a orientací. Pro příští rok je nutné sladit úklid se všemi dalšími subjekty.

Prosíme, přičiňte se, aby pro osoby se zdravotním postižením vločky sněhu nadále neznamenaly hrozbu, že se někde v mrazu se nebudou moci hnout z místa!

 

V Praze dne 16. prosince 2010

 

Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit