Konference v Pardubicích zaměřené na OZP

3. 12. 2010

Konference v Pardubicích zaměřené na osoby se zdravotním postižením

Triptych konferencí zaměřených na osoby se zdravotním postižením byl včera, 30. listopadu, završen na Krajském úřadě Pardubického kraje. Dopolední seminář byl zaměřen na přístupnost prostředí pro postižené osoby, odpolední pak na zpřístupnění dopravy těmto spoluobčanům. Už v polovině listopadu na témže místě proběhla konference na téma dostupnost vzdělávání.

I tentokrát se zahájení konferencí zúčastnili náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který nad nimi převzal záštitu, a senátorka Miluše Horská. Národní radu zdravotně postižených zastupoval Jiří Vencl, přítomní byli i zástupci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a nechyběli ani vedoucí odborů krajského úřadu.

„Stejně jako v případě konference předchozí, také závěry dnešních dvou seminářů chceme využít při tvorbě novely krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením,“ řekl náměstek Roman Línek a dodal: „V otázkách přístupnosti budov a zpřístupnění dopravy už jsme ovšem podnikli i některé konkrétní kroky. Podporujeme expertní konzultační činnost v oblasti bezbariérovosti nových staveb, Univerzitou Pardubice jsme nechali zpracovat analýzu potřeb sluchově postižených osob na území kraje a v řešení už je i koncepce dopravy osob využívajících sociální služby.“

Pořadatelem všech konferenci byla za pomoci kraje Pardubická krajská rada osob se zdravotním postižením. Tato instituce se také výrazně podílí na tvorbě již zmiňované nové podoby krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3963&item=64652

 

Děkujeme našim partnerům

Podpořte nás

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR odvádí denně mnoho práce ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením, kterých je v ČR přes 1 milion. Pomozte nám dále fungovat a buďte součástí skupiny lidí, kterým není osud druhých lhostejný.

Podpořit