Přenosem zkušeností proti diskriminaci osob se zdravotním postižením na trhu práce

Logo EU

 

 

 

 

Název projektu:  Přenosem zkušeností proti diskriminaci osob se zdravotním postižením na trhu práce

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1./77.00203

Doba realizace: 2.7.2012 – 31.12.2013

Koordinátor: Bc. Bohumila Miškovská Dis.

 

Financování: z ESF – OPLZZ, prioritní osy 5.1. mezinárodní spolupráce

 

Cíle projektu:

Projekt je realizován ve spolupráci se zahraniční expertkou ze Švédska Zdeňkou Šrámkovou. Cílem projektu je zmapovat systém obhajoby práv osob se zdravotním postižením na trhu práce ve Švédsku a dalších zemích. Na základě získaných zkušeností navrhnout systém obhajoby práv OZP na trhu práce v České republice.V rámci projektu bude založena  tématická síť, jejíž úkolem bude navrhnout systém obhajoby práv OZP na trhu práce v ČR.

Výstupy projektu. Analýza obhajoby práv OZP na trhu práce ve Švédsku a dalších zemích, rozsáhlá informační kampaň o právech OZP na trhu práce, kulaté stoly, konference.

Pokud máte zájem stát se členy tématické sítě, vyplňte a zašlete přihlášku a adresu:

 

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel