Diskriminace


ROVNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY

Vítejte na stránkách projektu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR „Podpora uplatňování rovných práv osob se zdravotním postižením v České republice“.
 
Na těchto stránkách bychom Vás chtěli informovat o aktivitách, realizovaných v rámci výše uvedeného projektu, ale především Vám přinášet užitečné a aktuální informace, vztahující se k tématu diskriminace osob se zdravotním postižením.
 
Domníváme se, že diskriminace této skupiny osob je dosud málo řešeným a mnohdy přehlíženým problémem a to i přes to, že Česká republika má platný antidiskriminační zákon a ratifikovala i Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Tato skutečnost může být důsledkem nedostatečné obecné informovanosti o legislativě a především o tom, jaké jsou projevy a formy diskriminace a jak se proti ní bránit.
 
Věříme, že Vám tyto stránky přinesou nové informace, které budete moci uplatnit v osobním či pracovním životě.
 
 
Jiří Vencl
Manažer projektu Rovná práva pro všechny
NRZP ČR
 

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel