Policie zaměstnává osoby se zdravotním postižením

Název projektu: Policie zaměstnává osoby se zdravotním postižením

Doba realizace: říjen 2010 - červen 2012

Nositel projektu: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: MPSV ČR, financováno z OP LZZ, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/56.00105

Popis projektu: Projekt je nasměrován do regionu Olomouckého kraje, který se potýká s velkou nezaměstnaností. Cílem projektu je vytvořit 12 pracovních míst vč. realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, které napomůžou vybraným účastníkům projektu zastávat vytvořené pracovní místo v bezbariérovém prostředí.
Po absolvování rekvalifikačních kurzů či motivačních aktivitách v rámci pilotního ukončení projektu s Policií a v neposlední řadě i po získání správných pracovních návyků a zvýšení kvalifikace se nabízí možnost vyhledat další vhodné pracovní uplatnění.

Výběrové řízení na zmiňovaný projekt již proběhlo za spolupráce Úřadu práce Olomouc v lednu letošního roku.

Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti právě z řad osob se zdravotním postižením (OZP), které jsou nejpočetnější minoritní skupinou ohroženou na trhu práce.
Projekt navazuje svým cílením a obsahovým zaměřením na rozvojový projekt EQUAL. V rámci Equalu byl vytvořen portál www.praceprozp.cz, zaměřený na podporu pracovní integrace osob se zdravotním postižením. Na tomto webu je provozováno tržiště pracovních příležitostí a pracovně právní poradna. V rámci projektu Policie bude věnována pozornost ve vyhledávání  nabídek zaměstnavatelů především k pracovnímu uplatnění OZP v Olomouckém kraji. Plánuje se i úzká spolupráce se sociálními partnery Olomouckého kraje – s Úřadem práce a Centrem pro zdravotně postižené.

Zatím se nám jeví pilotní projekt s Policií jako správný krok a není vyloučeno, že obdobná realizace začne i v ostatních krajích ČR.

Sledujte naše webové stránky a časopis MOSTY!

Realizátor projektu za NRZP ČR: Bc. Bohumila Miškovská, DiS., 266 753 432,

Fotogalerii aktivit projektu - klikni>> 

 

 

oplzz

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel