Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

 

Výuka k různosti

 

Název projektu:      Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

Reg. číslo projektu:  CZ.1.07/1.2.00/08.0110

Název OP:           OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prior. osy:     Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Web projektu: www.nejsmevsichnistejni.cz

 

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) a odbourávání bariér mezi většinovou společností a příslušníky menšin,a to pomocí nově vyvinutých vzdělávacích nástrojů,které umožní žákům základních a středních škol si osvojit základní principy správného vztahu k menšinám a vzájemné komunikace a ty pak přirozeně aplikovat ve svém školním kolektivu i v běžném životě. Zvláštní pozornost bude věnována v ČR nejpočetnější menšině osob se zdravotním postižením. V rámci projektu bude vytvořena a pilotně v praxi základních a středních škol ověřena interaktivní multimediální výuková opora a metodika umožňující žákům základních a středních škol, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich učitelům získat komplexní informace o problematice vzájemného vztahu většinové společnosti a OZP, jejich vzájemné interakci a principech diverzity. Jedná se o metodickou podporu zavádění výuky k různosti v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Občanský vzdělávací základ.

Cíle projektu

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) dětí a žáků při komunikaci se světem zdravotně postižených (OZP). Současně projekt pomůže žákům se spec. vzděl. potřebami vymezit se vůči majoritní společnosti v kontextu jejich handicapu. Projekt je zaměřen na vytvoření učebních opor potřebných k výuce různosti v oblasti problematiky menšin, především menšiny OZP, protože menšina OZP je nejpočetnější menšinou ČR (1.015 milionu osob, což je 9,9% populace ČR). Výstupní produkt nabídne informaci o problematice soužití s lidmi,kteří se od většinové společnosti nějak liší i základní principy zdůrazňující skutečnost, že odlišnost lidí nemusí být problémem,ale východiskem resp. výzvou.Cílem projektu je podpořit výuku k různosti jako součásti multikulturní výchovy a prevence proti xenofobii, která se projevuje nejen v oblasti národnostní a rasové, ale i ve vztahu k menšině OZP.

Příjemce

Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava

Partneři

 • Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově 
 • Gymnázium Ladislava Jaroše, Holešov
  Janáčkova akademie múzických umění v Brně
  Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6
  Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454
  Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky o.s.
  Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
  Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
 • Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
  Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11
  Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace
  Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
  Střední zdravotnická škola,Beroun, Mládeže 1102
  Tyfloservis, o.p.s.
  Unie neslyšících Brno, o.s.
 • Výzkumný ústav pedagogický v Praze – partner bez finanční spoluúčasti
  Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň, Lazaretní 25
  Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45
  Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
  Základní škola Prachatice, Vodňanská 287
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel