Informační a edukační činnost pro OZP v Jihomoravském kraji

Název projektu: Informační a edukační činnost pro OZP v Jihomoravském kraji  JmK

 

Doba realizace: červenec 2016 – prosinec 2016

Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj

 


Hlavní cíl: Cílem projektu je podpořit osoby se zdravotním postižením formou informační a edukační činnosti, aby byli poučeni o svých právech a možnostech, díky kterým se mohou zapojit do společnosti a setrvávat ve svém přirozeném prostředí.

Cílová skupina projektu: osoby se zdravotním postižením, senioři

Popis projektu: v rámci projektu bude distribuována publikace, která bude obsahovat veškeré dostupní informace, které mají za úkol minimalizovat dopady izolace, imobility, asociálního chování osob se zdravotním postižením (dále OZP), bude nabízet informace z oblasti zaměstnanosti, kompenzačních pomůcek, bydlení, příspěvků pro OZP a v neposlední řadě bude nabízet informace v oblasti prosazování a ochraně lidských práv. V rámci projektu bude cílové skupině poskytováno právní poradenství ve výše uvedených oblastech.

Realizátor projektu za NRZP ČR: Poradna NRZP ČR Brno, PhDr. Leoš Spáčil, Mgr. Eliška Škrancová, Mgr. Jana Bendová


 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel