Projekt Management IPRM Mobilita

CZ.1.09/1.1.00/76.01192

 

Program: Regionální operační program NUTS II Severozápad

www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu


realizace projektu:
datum zahájení: 1. 6. 2011
datum ukončení: 30. 11. 2015
fyzická realizace projektu
datum zahájení: 13. 1. 2012
datum ukončení: 30. 11. 2015

Celkové náklady projektu: 4 981 183 Kč
• z toho uznatelné náklady: 4 981 183 Kč 
• dotace z ROP Severozápad: 4 234 005 Kč 
• prostředky z rozpočtu obce: 747 178 Kč

Projektoví partneři:
Městské služby Ústí nad Labem, p. o.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s.
Ústecký kraj
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Ústecká krajská rada osob se zdravotním postižením
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Dopravní podnik města Olomouce, a. s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s.
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Projekt je zaměřen na řízení IPRM Mobilita jako celku v letech 2012 - 2015. Prostřednictvím projektu bude zajištěna celková koordinace aktivit IPRM Mobilita, provázanost dílčích projektů a tím komplexnost a synergické efekty IPRM Mobilita. Pro účely úspěšné realizace IPRM Mobilita bude vytvořena dostatečná personální kapacita, kvalitní manažerský tým a potřebné technické zázemí. V rámci projektu bude zajištěna publicita IPRM Mobilita jako celku a částečně také publicita související s dílčími projekty.

http://www.usti-nl.cz/cz/zivot-mesta/integrovany-plan-rozvoje-mesta/iprm-mobilita/

nuts2severozapad

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel