S euroklíčem do zaměstnání v Moravskoslezském kraji

logo EU 1

 

 

 

 

Název Projektu: „S euroklíčem do zaměstnání v Moravskoslezském kraji“

Reg. číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00028

Doba realizace: říjen 2014 – říjen 2015

Nositel projektu: Národní rada osob se zdravotním postižením

Poskytovatel dotace: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

 

 

Popis projektu:

 

Cílovou skupinou projektu  jsou osoby se zdravotním postižením. Projekt navazuje na obdobné projekty zaměřené na vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o projekty "S euroklíčem ke zlepšení zaměstnanosti OZP ve Středočeském kraji" a " S euroklíčem do zaměstnání v Plzeňském kraji", tyto projekty jsou již ukončené. V současné době ještě dobíhá projekt S euroklíčem do zaměstnání v Olomouckém kraji.

Do projektu bude vybráno 20 uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením splňující podmínku evidence u Úřadu práce a bydliště v Moravskoslezském kraji. Na náboru účastníků projektu budeme spolupracovat s krajským úřadem práce v Ostravě. Následně proběhne cyklus vzdělávacích aktivit, vybraných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, které připraví účastníky na nově vytvořená místa v NRZP na pracovní pozici - distributor euroklíčů. Konkrétně budou realizovány motivačně aktivizační kurzy, poradenská činnost včetně bilančně - pracovní diagnostiky, rekvalifikační kurz se zaměřením na znalost práce na PC, včetně základní znalosti práce s databázemi, kurzy měkkých dovedností zaměřených na komunikační dovednosti, které jsou nezbytné pro vykonávání uvedené pracovní činnosti. Vzdělávací blok proběhne během 3 měsíců a následně budou vytvořena pracovní místa. V rámci projektu pak bude vytvořeno 20 pracovních míst u žadatele NRZP ČR na částečné pracovní úvazky s úhradou mezd v rámci přímé podpory. Pracovní místa budou vytvořena na dobu 9 měsíců. Po celou dobu zaměstnání účastníků projektu jim bude věnována individuální podpora při zvládání zaměstnání včetně individuálního pracovního poradenství. Po celou dobu účasti v projektu budou poskytována doprovodná a podpůrná opatření v rámci přímé podpory, tzn. cestovné, stravné při vzdělávání příp. ubytování pro účastníky mimo Ostravu.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel