Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry.

logoPrahaEU

Název projektu: Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry.

Reg. číslo: Reg. číslo CZ.2.17/2.1. 00/35124

Realizátor projektu: SocIn o.p.s.

Partneři projektu:  NRZP ČR a 3P o.s

Období realizace: 1.2.2013 – 31.12.2014

Manažerka projektu: Bc. Bohumila Miškovská Dis.

Projekt je financován z OPPA.

 

 

Cílovou skupinou projektu jsou osoby pečující o závislého člena rodiny, jedná se především o ženy pečující o zdravotně postižené děti, nebo rodiče. Místo dopadu realizace projektu je hlavní město Praha. Projekt se věnuje podpoře odstranění bariér CS při návratu na trh práce a vyhledání takového vhodného pracovního uplatnění, které umožní sladění péče o závislého člena rodiny a pracovního života. Jedná se především o vyhledání pracovního uplatnění formou flexibilních úvazků anebo zahájení samostatné výdělečné činnosti. K těmto cílům vedou jednotlivé projektové aktivity, aktivizačně - motivační kurzy, kurzy základy podnikání, kurzy šité na míru, individuální pracovní poradenství, poradenství k zahájení podnikatelské činnosti, workshopy a vytvoření 2 co – workingových center, která slouží účastníkům projektu  jako zázemí s personální poradenskou podporou. V rámci projektu můžou účastníci využívat přímé podpory projekt  v podobě příspěvku na stravné při vzdělávání, příspěvku na cestovné a zajištění péče o závislou osobu v době účasti pečujících osob na projektových aktivitách. Celkem bylo do projektu přijato

44  zástupů CS, s tím, že v případě nutnosti odstoupení pečující osoby z projektu se budeme snažit zapojit dalšího zájemce.

 

 

 

 

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel