EUROKLÍČ

zamek

Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích a zapouští kořeny i v USA. V ČR byl projekt ve své kategorii oceněn titulem: „NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN ROKU 2007“. Asociace krajů ČR poskytla Národní radě osob se zdravotním postižením ČR záštitu pro přípravu a realizaci tohoto projektu na území ČR.

Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, že:

  • budou tato zařízení osazena jednotným Eurozámkem,
  • osobám se zdravotním postižením budou na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P distribuovány univerzální Euroklíče,
  • prostřednictvím Sítě mateřských center v jednotlivých krajích budou Euroklíče dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let,
  • seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou Euroklíče půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.).

Distributorka Euroklíčů pro Prahu a Středočeský kraj: Michaela Kubíčková, tel.: 266 753 421, e-mail:

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH PROJEKTU EUROKLÍČ WWW.EUROKLIC.CZ.

AKTUÁLNÍ SEZNAM MÍST OSAZENÝCH EUROZÁMKEM otevřete kliknutím na tento odkaz.

Projekt Euroklíč má vedle “investiční” části nákupu EUROKLÍČŮ a nákupu a instalaci Eurozámků i další rozměr, nabízí pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR předkládá do Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost projekty podporující integraci osob se zdravotním postižením na trh práce. V rámci podpořených projektů jsou osob se zdravotním postižením z příslušného kraje proškolené a zaměstnáné na distribuci EUROKLÍČŮ.

Projekt Euroklíč se rozšířil i na Slovenskou republiku a jejím distributorem je OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariérám - občanské sdružení zabývající se bariérami a jejich odstraňováním na území Slovenské republiky.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel