Cena MOSTY 2011

IX. ročník

Datum: 15. března 2012
Místo: TOP HOTEL PRAHA, Praha
Nominováno 67 projektů, aktivit, činů a osobností
IX. ročník se konal pod záštitou první dámy Livie Klausové

Vítězové ceny MOSTY 2011

Správa Krkonošského národního parku za mapování bezbariérovosti Krkonoš

Globus ČR k.s. za projekt „Cesty k lidem“ – předání 16 vozů neziskovým organizacím

Alena a Jaromír Krpálkovi za 20letou organizaci národních abilympiád

Mgr. Miroslav Výmola za zpřístupnění Katedrály sv. Václava v Olomouci osobám se zrakovým postižením a pořádání haptických výstav liturgických předmětů

Nominovaní na cenu MOSTY 2011

I. kategorie instituce veřejné správy
 • Správa Krkonošského národního parku za mapování bezbariérovosti Krkonoš
 • Magistrát města Olomouce za dlouhodobé odstraňování bariér pro osoby se zdravotním postižením
 • Městský úřad Příbram za zřízení plně bezbariérového centra pro osoby se zdravotním postižením
 • Magistrát města Chomutova za kurz základů znakového jazyka pro úředníky magistrátu a strážníky městské policie
 • Knihovna Jiřího Mahena v Brně za bezbariérový přístup knihovny pro uživatele s různými druhy postižení a systematickou práci s nimi
II. kategorie nestátní subjekt
 • ALTECH s.r.o. za schodišťovou plošinu SP-Ikaros, umožňující snadný přístup osob se zdravotním postižením do letadel
 • Globus ČR k.s. za projekt „Cesty k lidem“ – předání 16 vozů neziskovým organizacím
 • AAA AUTO a.s. za program AAA AUTO mobilita
 • Česka abilympijská asociace o.s. za realizaci projektu Integračního centra sociálních aktivit Kosatec v Pardubicích
 • Česká federace florbalu vozíčkářů za propagaci florbalu pro lidi se specifickými potřebami
III. kategorie osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
 • Mgr. Božena Jirků za dlouholetou podporu projektů ve prospěch osob se zdravotním postižením
 • Věra Skalická za dlouhodobou práci ve prospěch osob postižených civilizačními chorobami
 • Anica Dvořáková za dlouholetou práci ve prospěch dospělých ohluchlých a přípravu speciálních kurzů
 • Alena a Jaromír Krpálkovi za 20letou organizaci národních abilympiád
 • Josef Hurt za dlouholetou práci při úpravě vozidel pro osoby se zdravotním postižením
IV. kategorie zvláštní cena
 • Mgr. Miroslav Výmola za zpřístupnění Katedrály sv. Václava v Olomouci osobám se zrakovým postižením a pořádání haptických výstav liturgických předmětů
 • Ing. Marie Ředinová za její odbornou práci ve sdružení stomiků České ILCO
 • PhDr. Darja Kocábová za celoživotní práci pro duševně nemocné
 • Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. za mimořádnou podporu a pomoc osobám se zdravotním postižením
 • Mgr. Miluše Horská za 20 let aktivní práce ve prospěch osob se zdravotním postižením

Partneři ceny MOSTY 2011

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel