Cena MOSTY 2006

IV. ročník

Datum: 27. února 2007
Místo: Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
Nominováno 92 projektů, aktivit, činů a osobností
IV. ročník se konal pod záštitou první dámy Livie Klausové.

Vítězové ceny MOSTY 2006

Policie ČR, Správa hl. města Prahy za projekt, ve kterém neslyšící v Praze mohou v krizových situacích samostatně navázat kontakt s policisty na tísňové lince 158

Dobrá adresa s.r.o. - Vinařství Galant za označení etiket kolekce vín Braillovým písmem

Otto Bock ČR s.r.o. za protetické vybavení pacienta amputovaného oboustraně v pažích, které nelze získat jinde v ČR

Nominovaní na cenu MOSTY 2006:

I. kategorie instutuce veřejné správy
 • Krajská knihovna Vysočina za Oddělení specializovaných služeb knihovny - zvukové knihy, internetová stanice se speciálním softwarem pro nevidomé, asistence při práci na PC
 • Policie ČR, Správa hl. města Prahy za projekt, ve kterém neslyšící v Praze mohou v krizových situacích samostatně navázat kontakt s policisty na tísňové lince 158
 • Město Jablonec nad Nisou za rekonstrukci budovy bývalé Základní školy v centru města a vytvoření Spolkového domu
 • Kraj Vysočina za Generely bezbariérových tras - grantový program na podporu obcí při zpracování generelů bezbariérových tras
 • Sociální odbor Krajského úřadu Pardubického kraje za webovou prezentaci sociálních služeb v Pardubickém kraji formou GIS map
II. kategorie nestátní subjekt
 • Dobrá adresa s.r.o. - Vinařství galant za označení etiket kolekce vín Braillovým písmem
 • Beads 4U s.r.o. za zaměstnávání 265 osob s plným invalidním důchodem, 3 s částečným invalidním důchodem a 3 se změněnou pracovní schopností
 • Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze o.p.s. za poskytování bezplatného studia na VŠ a úplnou bezbariérovost
 • Federace rodičů a přátel sluchově postižených o.s. za vzdělávací program "Ve světě sluchového postižení", který je určen pro pracovníky ve zdravotnictví, zkvalitňující péči o pacienty se sluchovým postižením
 • Helppes - Centrum výcviku psů za bezplatnou službu pro osoby se zdravotním postižením - speciální výcvik asistenčního signálního psa pro kardiaky
III. kategorie zvláštní cena
 • Ing. Jana Hrdá za neúnavné zastupování práv a za pomoc zdravotně postiženým lidem
 • Tým organizátorů sportovních akcí integrujících zdravé a handicapované sportovce v Lounech za pořádání různých sportovních akcí pro občany se zdravotním postižením
 • Petr Lněnička za podílení se na formulování uživatelských úprav prostředí, jednoduchý, účelný a hlavně účinný systém hmatových a akustických úprav prostředí
 • Otto Bock ČR s.r.o. za protetické vybavení pacienta amputovaného oboustraně v pažích, které nelze získat jinde v ČR
 • Mgr. Marek Bělohlávek za činnost ve prospěch dětí s těžkým zdravotním postižením
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel