Cena MOSTY 2010

VIII. ročník

Datum: 17. března 2011
Místo: Dům kultury v Kroměříži, Kroměříž
Nominováno 54 projektů, aktivit, činů a osobností
VIII. ročník se konal pod záštitou první dámy Livie Klausové

Vítězové ceny MOSTY 2010

Krajská knihovna Karlovy Vary za veřejné aktivity oddělení pro handicapované zpřístupněné neslyšícím osobám a za speciální vzdělávací aktivity v českém znakovém jazyce

Škoda Auto a.s. za projekt Škoda Auto Handy, který je zaměřen na cílený rozvoj dopravní mobility osob se zdravotním postižením v ČR

Jiří Jiroudek za zmapování přístupnosti Jizerských a Lužických hor pro vozíčkáře - vydání turistických map s vyznačenými trasami pro vozíčkáře

Petr Bouda za záchranu Kateřiny Kožíškové a jejího psa při požáru v bezbariérovém domě v Plzni

Nominovaní na cenu MOSTY 2010

I. kategorie instituce veřejné správy
 • Krajská knihovna Karlovy Vary za veřejné aktivity oddělení pro handicapované zpřístupněné neslyšícím osobám a za speciální vzdělávací aktivity v českém znakovém jazyce
 • Město Prachatice za dlouhodobou snahu o integraci osob se zdravotním postižením do života komunity a úsilí o zlepšení kvality jejich života
 • Město Uherský Brod za bezbariérové spojení dvou částí města vybudováním spojovací lávky a bezbariérové zpřístupnění sálu Domu kultury
 • Krajský úřad Pardubického kraje za významnou podporu neziskového sektoru v Pardubickém kraji a příkladnou spolupráci v rámci Memoranda uzavřeného mezi Asociací krajů České republiky a Národní radou osob se zdravotním postižením ČR
 • Magistrát města Olomouc (DP města Olomouc, a.s.) za ucelený systém zpřístupňování MHD v Olomouci pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - Inteligentní zastávky MHD
II. kategorie nestátní subjekt
 • Škoda Auto, a.s. za projekt Škoda Auto Handy, který je zaměřen na cílený rozvoj dopravní mobility osob se zdravotním postižením v ČR
 • ŠOK aneb Šternberští ochotničtí komedianti za zapojení těžce zdravotně postiženého do kolektivu ochotnického divadla
 • Cukrárna Vesmírna, o.p.s. za založení sociálního podniku Cukrárna Vesmírna, o.p.s., který vytváří pracovní místa pro lidi s mentálním postižením
 • ARCUS - onko centrum za pomoc onkologickým pacientům
 • Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou za propojení měst Liberec a Jablonec nad Nisou bezbariérovou linkou a provozování plošinového autobusu na lince Liberec - Praha
III. kategorie osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
 • Jiří Jiroudek za zmapování přístupnosti Jizerských a Lužických hor pro vozíčkáře - vydání turistických map s vyznačenými trasami pro vozíčkáře
 • Anna Konvalinková za dlouholetou činnost v oblasti péče o znevýhodněné osoby a za zásluhy o vznik a rozvoj oblastní charity v Uherském Hradišti
 • RNDr. Eva Maršounová za celoživotní práci ve prospěch osob se sluchovým postižením
 • Mojmír Janků za dlouholetou práci pro osoby se zdravotním postižením a spolupráci s organizacemi osob se zdravotním postižením v okrese Šumperk a Jeseník
 • Jindřich Zrůstek za dlouholetou činnost ve prospěch osob postižených civilizačními chorobami
IV. kategorie zvláštní cena
 • Petr Bouda za záchranu Kateřiny Kožíškové a jejího psa při požáru v bezbariérovém domě v Plzni
 • Jaroslav Winter za projekt „Odstraňování diskriminace osob se sluchovým postižením před českými soudy“
 • František Halm za dlouholetou práci pro lepší život lidí s mentálním postižením a jejich rodin
 • PhDr. Josef Cerha za dlouholetý přínos pro integraci osob s těžkým zrakovým handicapem
 • Expedice RS Kilimanjaro 2010 za uskutečnění první expedice na světě pacientů nemocných roztroušenou sklerózou na nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel