Cena MOSTY 2014

XII. ročník

Datum: 19. března 2015
Místo: Brno
Nominováno 90 projektů, aktivit, činů a osobností
XII. ročník se konal pod záštitou Livie Klausové
FOTOGALERIE z předávání cen zde.

Vítězové ceny MOSTY 2014

ČESKÉ DRÁHY a.s. za aplikaci „Cestu si objednávám z pohodlí svého domova“. Ta nabízí zjednodušení a zkvalitnění objednávání přepravy a asistence pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Nová webová aplikace je dostupná na internetových stránkách Českých drah a všech pokladnách v České republice.

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA za sociální program „Škola bez bariér“. Během 12 let trvání programu poskytla univerzita vysokoškolské vzdělání již 150 mladým lidem s pohybovým postižením. Program hradí univerzita z vlastních prostředků. Metropolitní univerzita Praha je bezbariérová instituce a zaměstnává studenty i absolventy programu. Desítky z nich již získaly trvalé pracovní uplatnění.

JANA HRDÁ (in memoriam) za mnohaleté profesionální úsilí a mimořádný přínos při prosazování osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením

Heřman Volf, předseda občanského sdružení CESTA ZA SNEM

Nominováni na cenu MOSTY 2014 byli

I. kategorie instituce veřejné správy
 • České dráhy, a.s. za projekt „Cestu si objednávám z pohodlí svého domova“
 • Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích za zpřístupňování sbírek muzea návštěvníkům se zdravotním postižením a speciální programy pro návštěvníky s poruchami sluchu a zraku a mentálním postižením
 • Statutární město České Budějovice za vytvoření Atlasu přístupnosti objektů na území města a jeho elektronické verze
 • Statutární město Plzeň za zřízení bezbariérové dopravy pro cestující se zdravotním postižením na lince Plzeň – Zbůch a za možnost využívat ji nepravidelně, dle potřeb klientů Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch.
 • Pardubický kraj za spolupořádání Burzy filantropie
II. kategorie nestátní subjekt
 • ALTECH, spol. s r.o. za vývoj a výrobu schodišťové plošiny ZP2-300-LP11 určené pro nástup a výstup osob na vozíčku do a z vlaku
 • CESTA ZA SNEM, o.s. za projekt „Opel Handy Cyklo Maraton 2014“
 • Česká asociace paraplegiků – CZEPA za projekt „VozejkMap“
 • INTEGRAČNÍ FITNESS CLUB za vývoj a výrobu unikátní řady posilovacích strojů určených pro cvičení osob na vozíku
 • METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA, o.p.s. za program „Škola bez bariér“
III. kategorie osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
 • Hašto Michal, člen Sportovního klubu vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI za celoživotní nezištnou práci pro zlepšení života osobám se zdravotním postižením
 • Hradilková Terezie, zakladatelka a propagátorka rané péče – terénní služby pro rodiče dětí s postižením za založení služby raná péče pro rodiny dětí se zdravotním postižením a její rozšíření po celé České republice
 • Hrdá Jana (in memoriam) za mnohaleté profesionální úsilí a mimořádný přínos při prosazování osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením
 • Jelínková Miroslava, předsedkyně občanského sdružení Autistik za celoživotní práci a pomoc osobám s poruchami autistického spektra
 • Pačesová Ota, zakladatelka Klubu přátel červenobílé hole za celoživotní aktivní a vytrvalou práci mezi osobami se zdravotním postižením a zejména s lidmi s hluchoslepotou
Cena OPEL za zásluhu o integraci osob se zdravotním postižením
 • Heřman Volf, předseda občanského sdružení CESTA ZA SNEM

Partneři ceny MOSTY 2014

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel