Cena MOSTY 2013

XI. ročník

Datum: 20. března 2014
Místo: Praha
Nominováno 71 projektů, aktivit, činů a osobností
XI. ročník se konal pod záštitou Livie Klausové

Vítězové ceny MOSTY 2013

Národní galerie v Praze za 30 let systematické taktilní prezentace uměleckých sbírek a děl Národní galerie v Praze návštěvníkům s poruchami zraku, přípravu komentovaných prohlídek a dalších vzdělávacích programů a akcí pro nevidomé a slabozraké

OPEL HANDYCARS za komplexní pomoc s řešením mobility pro hendikepované a širokou nabídka vozů a služeb

Mojmír Janků (předseda základní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Šumperk) za dlouholetou obětavou práci pro osoby se sluchovým handicapem

Hana Pánková (občanská iniciativa Zachraňme Vesnu) za iniciativu vedoucí k záchraně dětské léčebny Vesna v Janských Lázních

Nominovaní na cenu MOSTY 2013

I. kategorie instituce veřejné správy
 • Město Hradec Králové za zmapování bariér na území města Hradce Králové, vytváření bezbariérových tras a vytvoření informační mapy umístěné na webu města.
 • Město Karlovy Vary za společnou iniciativu s Dopravním podnikem Karlovy Vary, která vedla k označení všech zastávek MHD popisky v Braillově písmu.
 • Městská část Praha 4 za širokou škálu služeb pro zdravotně znevýhodněné osoby.
 • Městská část Praha 12 za prosazení, vytvoření a zavedení portálu Pomoc na dvanáctce (p12.helpnet.cz) a za dlouhodobou podporu služeb a aktivit ve prospěch osob se zdravotním postižením.
 • Národní galerie v Praze za 30 let systematické taktilní prezentace uměleckých sbírek a děl Národní galerie v Praze návštěvníkům s poruchami zraku, přípravu komentovaných prohlídek a dalších vzdělávacích programů a akcí pro nevidomé a slabozraké.
II. kategorie nestátní subjekt
 • Botanická zahrada Liberec za zpřístupnění vnitřních prostor Botanické zahrady, za vybudování výtahu a bezbariérové toalety.
 • Občanské sdružení CESTA ZA SNEM za realizace a pořádání osvětových besed.
 • OPEL HANDYCARS za komplexní pomoc s řešením mobility pro hendikepované a širokou nabídka vozů a služeb.
 • Spolek ORBI PONTES za realizaci prohlídek Botanické zahrady s přepisem na tablet pro ohluchlé, za prosazování plnohodnotné komunikace s osobami se sluchovým postižením a za akci Týden komunikace osob se sluchovým postižením.
 • Nadace Vodafone Česká republika za program Rok jinak.
III. kategorie osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
 • Olga Frühaufová (předsedkyně Sdružení zdravotně postižených Náchod) za organizování poznávacích a rekondičních výletů.
 • Helena Klasnová (předsedkyně Svazu tělesně postižených v České republice) za 22 let pomáhání radou i skutky nejen organizacím, ale i jednotlivcům.
 • Mojmír Janků (předseda základní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Šumperk) za dlouholetou obětavou práci pro osoby se sluchovým handicapem.
 • Dagmar Radilová (předsedkyně ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Beroun) za dlouholeté poskytování poradenství v sociálních službách pro osoby se sluchovým postižením.
 • Karel Vedral (prezident České asociace pro revmatické choroby, zakládající člen Klubu bechtěreviků) za mimořádnou snahu v osvětové činnosti pacientů s autoimunitním onemocněním.
IV. kategorie zvláštní cena
 • Marie Krátká (knihovnice Zličínské knihovny) za prosazení a vybudování bezbariérové knihovny, která byla původně v prvním patře bez výtahu.
 • Milan Langer (předseda Spolku Trend vozíčkářů Olomouc) za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením.
 • Karel Medřický (organizace zdravotně postižených Bučovice a okolí) za 20 let práce pro OZP Bučovice a okolí, za poznávací zájezdy a ozdravné rekondiční pobyty a za jeho poradenskou činnost.
 • Hana Pánková (občanská iniciativa Zachraňme Vesnu) za iniciativu vedoucí k záchraně dětské léčebny Vesna v Janských Lázních.
 • Eva Žádníková (organizátorka Těmické benefice pro Leničku a Kristýnku) za uspořádání benefice pro dvě onkologicky postižené holčičky.

Partneři ceny MOSTY 2013

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel