Cena MOSTY 2012

X. ročník

Datum: 21. března 2013
Místo: Žďár nad Sázavou
Nominováno 71 projektů, aktivit, činů a osobností
X. ročník se konal pod záštitou Livie Klausové

Vítězové ceny MOSTY 2012

Knihovna Jiřího Mahena v Brně za bezbariérovost a soustavnou péči o uživatele s různými druhy handicapů

ZOO Liberec za zpřístupnění zahrady, toalet a provozu občerstvení osobám na vozíčku

Jaroslav Paur za celoživotní podporu osob se sluchovým postižením

Milan Jančo za systematické dokumentování přístupnosti památek spravovaných Národním památkovým ústavem z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s pohybovým omezením

Nominovaní na cenu MOSTY 2012

I. kategorie instituce veřejné správy
 • Knihovna Jiřího Mahena v Brně za bezbariérovost a soustavnou péči o uživatele s různými druhy handicapů
 • Městská část Praha 6 za webovou aplikaci www.bezbarierova6.cz
 • Město Ostrov za dlouhodobou podporu služeb a aktivit ve prospěch osob se zrakovým postižením
 • Odbor sociálních věcí Karlovarského kraje za vytvoření koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území kraje
 • Pardubický kraj za podporu osob se zdravotním postižením a jejich organizací
II. kategorie nestátní subjekt
 • Archipel za provoz chráněné dílny a pořádání kulturních akcí na zámcích a hradech pro děti s postižením
 • Český rozhlas Olomouc za podporu publicity o osobách se zrakovým postižením
 • Taneční skupina VerTeDance za zapojení tanečnic se zdravotním postižením do skupiny
 • Vodafone Czech Republic za službu eScribe umožňující osobám se sluchovým postižením dorozumívat se vizuální komunikací
 • ZOO Liberec za zpřístupnění zahrady, toalet a občerstvení osobám na vozíčku
III. kategorie osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
 • Jaroslav Paur za celoživotní podporu osob se sluchovým postižením
 • Hana Rabenhauptová za mnohaletou činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením v městě Prachatice
 • Pavel Rogaczewski za mimořádné zásluhy ve prospěch osob se zdravotním postižením v Karlovarském kraji od roku 1969
 • Heřman Volf za výkon, kterým všem handicapovaným ukázal, že se v životě dá prosadit a uskutečnit náročné cíle
 • Jaroslav Winter za aktivní začleňování osob se sluchovým postižením do společnost
IV. kategorie zvláštní cena
 • Milan Jančo za systematické dokumentování přístupnosti památek spravovaných Národním památkovým ústavem z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s pohybovým omezením
 • Marta Labojová za osobní podíl na implementaci nových metod vzdělávání dětí s těžkým zdravotním postižením
 • Eva Sikorová za dlouhodobou aktivní pomoc handicapovaným osobám a studujícím seniorům
 • Jan Škrkal za nápad a realizaci pěti Parkinsoniád s cílem zapojit nemocné z celé Evropy
 • Jaroslav Švenda za celoživotní pomoc a podporu občanským sdružením na pomoc osobám se zdravotním postižením

Partneři ceny MOSTY 2012

Fotogalerie