Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1SpolkyAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Cena MOSTY

cena_Mosty

Ceny MOSTY si vítězové převezmou letos v Hradci Králové. Už po čtrnácté. U toho nesmíte chybět!

Z pěti desítek návrhů na udělení cen MOSTY vybírala 13. ledna nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, finalisty čtyř kategorií letošních cen MOSTY. Hodnotící výbor pak ve druhém kole rozhoduje o vítězích jednotlivých kategorií. Nominace letos získali:

I. kategorie – cena pro instituci veřejné správy

 • Domov pro seniory Háje, p. o. – za přístup v péči o klienty trpící Parkinsonovou nemocí.
 • Magistrát hl. města Prahy – za digitální mapu přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu, za podporu systémových a rozvojových projektů sportu handicapovaných a za aktivní spolupráci při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
 • Město Ostrov – za poskytování mimořádného příspěvku z rozpočtu města těžce zdravotně postiženým dětem.
 • Městská část Praha 17 Řepy – za dlouhodobý sociální program, který je zaměřen na terénní pomoc obyvatelům městské části.
 • Olomoucký kraj – za zpřístupňování meziměstské autobusové dopravy v Olomouckém kraji. Všechna nově pořízená vozidla zajišťující dopravní obslužnost Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou musí být bezbariérová.

II. kategorie – cena pro nestátní subjekt

 • ASEKOL, a. s. – za projekt Koruna za Kilo, který propojuje šíření osvěty o ekologické recyklaci elektrozařízení a podpory zaměstnávání osob s handicapem.
 • Centrum provázení 2018 – za aktivity ve prospěch rodin pečujících o děti se vzácným onemocněním, těžkým zdravotním postižením nebo předčasně narozené děti a děti s nízkou porodní hmotností.
 • Divadelní soubor Slunovrat – za činnost divadelního souboru, složeného výhradě z herců s mentálním postižením.
 • Labská stezka, z.s. – za projekt "Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér".
 • Vítej… o.p.s. – za provoz chráněného bydlení pro dospívající a dospělé osoby s autismem.

III. kategorie – cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením

 • Jiří Čeloud – za mimořádné sportovní a cestovatelské výkony a motivační kampaně.
 • František Mencner – za dlouholetou aktivní činnost v péči o zdravotně postižené v okrese Jeseník.
 • prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. – za osvětovou činnost a rozvoj rovných práv osob se zdravotním postižením při integraci v oblasti vzdělávání žáků a studentů se zdravotním postižením.
 • Tereza Růžičková – za projekt „Nevypusť duši“, jehož cílem je boření mýtů a zlepšení prevence v oblasti duševního zdraví.
 • Jan Zykmund – za vedení chráněné dílny, jež zaměstnává okolo 130 osob, a za jeho přístup k osobám se zdravotním postižením.
IV. kategorie – zvláštní cena
 • Antonín Pokorný – za dlouhodobou práci na zlepšení mobility osob se zdravotním postižením, a to formou programů automobilek na vytváření produktů, které umožňují osobám se ZP bezpečné řízení motorového vozidla.
 • Josef Procházka – za propojení světa postižených se světem zdravých a organizování akcí pro seniory.
 • Jiří Suchánek – za práci instruktora soběstačnosti na spinální jednotce v Krajské nemocnici Liberec. Osobním příkladem a zkušenostmi pomáhá při léčbě pacientů po poškození míchy.
 • doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. – za odborné doškolování nevidomých a slabozrakých masérů ve zdravotnických metodách rehabilitace.
 • PaeDr. Blanka Veškrnová – za založení sdružení Práh a aktivní podporu lidí s duševním onemocněním v Jihomoravském kraji.

Letošní vítězové budou vyhlášeni 16. března od 15.00 hodin v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové. Patronkou ceremoniálu bude velvyslankyně ČR na Slovensku Livia Klausová, která se účastní předávání cen již po desáté. Záštitu nad 14. ročníkem převzali hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph. D., a primátor města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink. Kraj společně s městem jsou hlavními partnery 14. ročníku. Moderátorem slavnostního odpoledne bude Aleš Cibulka a během ceremoniálu vystoupí skupina Lokálka, zpěváci Laďa Kerndl a Radek Žalud a klavírista Petr Bazala.

Partnery 14. ročníku jsou:

Přijměte pozvání na akci. Vstup je zdarma, svoji účast však musíte písemně potvrdit do 10. 3. 2017 na e-mailové adrese .

O ceně MOSTY

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Za rok 2016 bude cena udělena ve čtyřech kategoriích:

 • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
 • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
 • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
 • Zvláštní cena

Návrhy na ocenění se podávají do konce příslušného roku na předepsaném formuláři, který je společně s informacemi o vyhlášení ceny vždy zveřejněn na webových stránkách NRZP ČR. Návrhy mohou podávat instituce státní správy a samosprávy, nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, podnikatelské subjekty, zástupci sdělovacích prostředků a fyzické osoby. Posuzování návrhů probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybírá nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, pět návrhů v každé kategorii. Hodnotící výbor, který tvoří zástupci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve 2. kole rozhoduje o vítězích jednotlivých kategorií.

VÍTE O NĚKOM, KDO BY MĚL BÝT OCENĚN? Navrhněte a nominujte na cenu MOSTY aktivity, projekt či osobnosti z vašeho okolí.

Nominační arch na cenu MOSTY 2016 a soutěžní řád ceny MOSTY 2016 ke stažení ZDE!

img-133

Cenu MOSTY navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan.

 

Archiv všech ročníků ceny MOSTY:
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel