Cena MOSTY

cena_Mosty


V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Za rok 2018 bude cena udělena ve čtyřech kategoriích:

  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
  • Zvláštní cena

Návrhy na ocenění se podávají do konce příslušného roku na předepsaném formuláři, který je společně s informacemi o vyhlášení ceny vždy zveřejněn na webových stránkách NRZP ČR. Návrhy mohou podávat instituce státní správy a samosprávy, nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, podnikatelské subjekty, zástupci sdělovacích prostředků a fyzické osoby. Posuzování návrhů probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybírá nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, pět návrhů v každé kategorii. Hodnotící výbor, který tvoří zástupci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve 2. kole rozhoduje o vítězích jednotlivých kategorií.

VÍTE O NĚKOM, KDO BY MĚL BÝT OCENĚN? Navrhněte a nominujte na cenu MOSTY aktivity, projekt či osobnosti z vašeho okolí.

Nominační arch na cenu MOSTY 2018 a soutěžní řád ceny MOSTY 2018 ke stažení ZDE!

img-133

Cenu MOSTY navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan.

 

Archiv všech ročníků ceny MOSTY:
I. kategorie – Cena pro instituci veřejné správy
Město Sokolov – za poskytování služby Senior Expres
Statutární město Pardubice – za projekt Revitalizace Tyršových sadů a jejich zpřístupnění osobám se zdravotním postižením
Středisko Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – za 15 let systematické pomoci pro studenty se zdravotním postižením z Masarykovy univerzity v Brně
Střední odborné učiliště Uherský Brod – za mimořádné dlouholeté aktivity ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – za přístup k zaměstnávání osob se zdravotním postižením
II. kategorie – Cena pro nestátní subjekt
ALSA, z.s. – za rozvoj péče a kvality života osob s amyotrofickou laterální sklerózou
Ergotep, družstvo invalidů – za inovativní a udržitelný rozvoj zaměstnávání a integraci osob se zdravotním postižením
Kino bez bariér MFF Karlovy Vary – za projekt Kino bez bariér
René Hajský – za projekt Novodobé sanitky
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s. – za 50 let práce ve prospěch osob s mentálním postižením a jejich rodin
III. kategorie – Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D. – za celoživotní profesionální práci ve prospěch osob se zdravotním postižením
Jan Popelář – za celoživotní přínos osobám s tělesným postižením v České republice
Ing. Martina Přibylová – za dlouhodobou a neúnavnou práci pro pacientské organizace a přínos pro reformu psychiatrie v České republice
Ing. Josef Závišek – za dlouhodobou práci v péči o duševní zdraví lidí se závažným duševním onemocnění a pečujících osob
Ing. Pavel Žák, CSc. – za dlouhodobou činnost v oblasti bezbariérové přístupnosti staveb a samostatného pohybu osob se zdravotním postižením
IV. kategorie – Zvláštní cena
Aplikace Záchranka, z.ú. – za vytvoření aplikace Záchranka
Ing. Zdeněk Bumbálek – za bezbariérovou a plnohodnotnou komunikaci mezi osobami s postižením sluchu a slyšícími pomocí služby online simultánního přepisu mluvené řeči
Česká televize – za pořady pro neslyšící diváky a zapojení osob s postižením sluchu do natáčení takových pořadů – pořad HOPSASA
Šimon Ryšavý – za vydávání knih věnujících se problematice zdravotního postižení
Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – za systematické odstraňování bariér v dopravě
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel