Cena MOSTY

cena_Mosty

Ceny MOSTY si z Třebíče odvezly Pardubický kraj, Divadelní soubor Slunovrat a slovenská národní dálniční společnost. Cena pro osobnost v Třebíči zůstala.

Šestnáctý ročník cen Mosty, udělovaných za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch lidí se zdravotním postižením, zná své vítěze. Z více než padesáti návrhů na cenu letos hodnotitelé ocenili Pardubický kraj, Divadelní soubor Slunovrat, Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., a předsedkyni třebíčského spolku Míša & Míša Hanu Nejedlou. Slavnostní udílení cen se konalo 28. března v hotelu ATOM v Třebíči. Vítězové jednotlivých kategorií převzali ocenění z dílny akademické sochařky Jitky Wernerové, ostatní nominovaní obdrželi pamětní diplomy od akademického malíře Otakara Tragana.

Dvacítka nominovaných na letošní ceny MOSTY se před slavnostním ceremoniálem nejdříve setkala s patronkou ceny Livií Klausovou, se kterou hovořili o svých aktivitách navržených na cenu MOSTY. Po půlhodinové besedě začalo ve velkém sále hotelu předávání cen za účasti tří stovek hostů. Mezi těmi nejvýznamnějšími byly ministryně financí Alena Schillerová, předsedkyně poslaneckého výboru pro sociální politiku Radka Maxová a již zmiňovaná patronka cen Livia Klausová. Ta předala ocenění hned v první kategorii pro instituci veřejné správy. Vítězem se stal Pardubický kraj za pomoc rodinám s dětmi a dospělým osobám s autismem na území kraje.

Divadelní soubor Slunovrat si za podporu rozvoje dětí a mladých lidí se zdravotním postižením převzal ocenění v kategorii nestátní subjekt z rukou ministryně financí Aleny Schillerové. Soubor působí při Speciální škole v Hradci Králové, kde začínal vystupovat ve školní tělocvičně. Dnes má za sebou deset let vystupování i na jevišti hradecké filharmonie a svými představeními pro veřejnost pomáhá sbližovat běžný svět a svět lidí s handicapem.

Osobností hnutí osob se zdravotním postižením se stala Hana Nejedlá za založení spolku Míša & Míša. Hana Nejedlá spolek založila po vlastní zkušenosti s péčí o dceru se zdravotním postižením v roce 2012 a jeho cílem je propojovat handicapované s lidmi bez handicapu. Spolek vytváří chráněná pracoviště pro osoby se zdravotním postižením, pořádá společenské akce, nebo dokonce svatební veletrh, v jehož rámci bývá oddán pár, který tvoří osoby se zdravotním postižením. Cenu si Hana Nejedlá převzala za bouřlivého potlesku třebíčských hostů od starosty města Pavla Pacala. Ten ještě před vyhlášením prozradil, že právě Hance Nejedlé by ocenění moc přál. Povedlo se.

Z rukou prvního náměstka hejtmana Kraje Vysočina Pavla Fraňka putovala čtvrtá cena k akciové společnosti Národná diaľničná spoločnosť za osazení toalet pro osoby se zdravotním postižením na čerpacích stanicích na slovenských dálnicích eurozámky. Společnost v roce 2018 navázala spolupráci s občanským sdružením Bez bariér – Národná platforma proti bariéram a oslovila tři největší provozovatele čerpacích stanic na Slovensku. Výsledkem spolupráce je osazování všech toalet pro osoby se zdravotním postižením na jejich čerpacích stanicích na slovenských dálnicích eurozámky.

Letošní ročník si pro hosty připravil několik novinek. Jednou z nich byl i zpěvák Bohuš Matuš, který slavnostní odpoledne doplnil o oblíbené české hity. Doprovod mu dělali již tradičně jako všem hudebním účinkujícím na akci tlumočníci do znakového jazyka z brněnské skupiny Hands Dance. Celým odpolednem letos již podesáté vtipně a zlehka provázel moderátor Aleš Cibulka.

Šestnáctý ročník slavnostního udílení cen MOSTY se konal díky finanční podpoře Kraje Vysočina, města Třebíče, Úřadu vlády České republiky, akciové společnosti ASEKOL, Nakladatelství UMÚN, akciové společnosti České dráhy, společnosti OPEL a jeho programu OPEL Handycars, akciové společnosti Letiště Praha a Metropolitní univerzity Praha. Poděkování patří i Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč a jejím studentům, kteří na místě pomáhali s organizací ceremoniálu.

img-133

Cenu MOSTY navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan.

 

Archiv všech ročníků ceny MOSTY:
I. kategorie – Cena pro instituci veřejné správy
Město Sokolov – za poskytování služby Senior Expres
Statutární město Pardubice – za projekt Revitalizace Tyršových sadů a jejich zpřístupnění osobám se zdravotním postižením
Středisko Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – za 15 let systematické pomoci pro studenty se zdravotním postižením z Masarykovy univerzity v Brně
Střední odborné učiliště Uherský Brod – za mimořádné dlouholeté aktivity ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – za přístup k zaměstnávání osob se zdravotním postižením
II. kategorie – Cena pro nestátní subjekt
ALSA, z.s. – za rozvoj péče a kvality života osob s amyotrofickou laterální sklerózou
Ergotep, družstvo invalidů – za inovativní a udržitelný rozvoj zaměstnávání a integraci osob se zdravotním postižením
Kino bez bariér MFF Karlovy Vary – za projekt Kino bez bariér
René Hajský – za projekt Novodobé sanitky
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s. – za 50 let práce ve prospěch osob s mentálním postižením a jejich rodin
III. kategorie – Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D. – za celoživotní profesionální práci ve prospěch osob se zdravotním postižením
Jan Popelář – za celoživotní přínos osobám s tělesným postižením v České republice
Ing. Martina Přibylová – za dlouhodobou a neúnavnou práci pro pacientské organizace a přínos pro reformu psychiatrie v České republice
Ing. Josef Závišek – za dlouhodobou práci v péči o duševní zdraví lidí se závažným duševním onemocnění a pečujících osob
Ing. Pavel Žák, CSc. – za dlouhodobou činnost v oblasti bezbariérové přístupnosti staveb a samostatného pohybu osob se zdravotním postižením
IV. kategorie – Zvláštní cena
Aplikace Záchranka, z.ú. – za vytvoření aplikace Záchranka
Ing. Zdeněk Bumbálek – za bezbariérovou a plnohodnotnou komunikaci mezi osobami s postižením sluchu a slyšícími pomocí služby online simultánního přepisu mluvené řeči
Česká televize – za pořady pro neslyšící diváky a zapojení osob s postižením sluchu do natáčení takových pořadů – pořad HOPSASA
Šimon Ryšavý – za vydávání knih věnujících se problematice zdravotního postižení
Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – za systematické odstraňování bariér v dopravě
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel