Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Poradenství NRZP ČR

Název: Poradenství NRZP ČR

Doba realizace: od roku 2006

Koordinátor projektu: Ivana Julínková

Financování projektu: z prostředků MPSV ČR

Cíl projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím poraden pomoci uživatelům sociálních služeb efektivně využít všech možností daných zákonem č. 108/2006 Sb. a řešit obtížnou sociální situaci, ve které se ocitli v důsledku svého zdravotního postižení, věku nebo jiných okolností.

Stručné zhodnocení projektu:  

Poradenství pro uživatele sociálních služeb představuje nový druh odborného poradenství a patří do širšího rámce poradenství pro osoby se speciálními potřebami, osoby se zdravotním postižením, osoby znevýhodněné v důsledku nedostatku schopností sebeobsluhy, orientace, nosného a pohybového aparátu nebo omezení vyplývajícího z věku a dalších.

V rámci projektu byla vybudována funkční celostátní síť poraden pro uživatele sociálních služeb a vzniklo tak cca 70 poraden v celé ČR, které poskytují telefonicky, elektronicky, písemně a osobně odborné sociální poradenství

 

Poradny nabízí bezplatné, nezávislé, diskrétní a nestranné odborné sociální poradenství v následujících oblastech:

  • odborné sociální a sociálně právní poradenství
  • pomoc při řešení nepříznivé sociální situace
  • poradenství a pomoc zaměřené na potřeby osob se zdravotním postižením a seniory
  • poradenství týkající se rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
  • pomoc při vyřizování příspěvku na péči a všeho, co s ním souvisí
  • pomoc při hledání vhodné sociální služby v regionu
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • zprostředkování další odborné pomoci a spolupráce s pomáhajícími organizacemi
  • konzultační a informační činnost
  • přednášková činnost

 

Závěry:

Prostřednictvím dostupné celostátní sítě odborného sociálního poradenství tak Národní rada osob se zdravotním postižením přispívá významným způsobem k začleňování osob se zdravotním postižením a tím napomáhá při jejich integraci do společnosti.

Realizace služby je rovněž účinnou podporou uživatelů při potřebě nebo využívání sociálních služeb a to ve všech situacích, které mohou při jejich užívání nastat.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel