Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2012

 • Připomínky NRZP ČR ke zdravotnickým vyhláškám (doc)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 366/2011 Sb., (doc)
 • Návrh novely zákona, kterým se mění zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů (doc)
 • Stanovisko NRZP ČR k návrhu vyhlášky o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému, Národního registru poskytovatelů, Národního registru zdravotnických pracovníků a pro potřeby vededení národních zdravotních registrů (doc)
 • Stanovisko NRZP ČR k návrhům MPSV ČR (doc)
 • Stanovisko NRZP ČR k návrhu zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů, a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů. (doc)
 • Stanovisko NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka. (doc)
 • Dopis ministrovi financí ve věci připomínek ke změně zákona o daních z příjmů (doc)
 • Připomínky ke změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost (doc)
 • Pozměňovací návrh NRZP ČR k usnesení Výboru pro sociální politiku PSP ČR k tisku 594/2. Zákon, kterým se mění zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů. (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o lobbingu (doc)