Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2009

  • Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. (doc)
  • Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o veřejných službách (doc)
  • Připomínky NRZP ČR k příspěvku na bydlení (doc)
  • Připomínky NRZP ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě (doc)
  • Stanovisko NRZP ČR k novele zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (doc)
  • Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity ) (doc)
  • Připomínky NRZP ČR k Národnímu plánu rozvoje sociálních služeb na rok 2009-2012 (doc)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel