Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2010

 • Pozměňovací návrh k senátnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. (doc)
 • Návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (doc)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb. v platném znění - Sociální příplatek (doc)
 • Připomínky k upravenému NV o standardech (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k Národnímu plánu rozvoje sociálních služeb pro období 2011 - 2016 (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k Senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č.361/2000 Sb. (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k prováděcím předpisům zákona o veřejných službách v přepravě cestujících - formulář (PDF)
 • Připomínky NRZP ČR k prováděcím předpisům zákona o veřejných službách v přepravě cestujících (PDF)
 • Stanovisko NRZP ČR k návrhu usnesení vlády ČR k řešení problematiky slev jízdného ve veřejné osobní dopravě ve vazbě Naříení Evropského parlamentu č. 1370/2007 (doc)
 • Počet a struktura OZP k 31.3.2010 (xls)
 • Připomínky k vypořádání připomínek k novele zákona č. 435/2004 Sb., (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu tezí o sociálních službách (doc)
 • Připomínky k návrhu "Národního plánu vyváření rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením na období 2010 - 2014" (doc)
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákon č. 586/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a dále zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (doc)
 • Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 155 (doc)
 • Příloha k důvodové zprávě k sociálnímu příplatku (doc)
 • Pozměňovací návrh k tisku č. 155 (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek které se započítávají za pevná paliva a částek normativních nákladů na bydlení. (doc)
 • Stanovisko NRZP ČR k novele vyhlášky 182/1991 (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR k novele zákona č. 48/1997 Sb. (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. (doc)