Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2018

 • Připomínky NRZP ČR k Návrhu nařízení vlády o použití peněžních prostředků státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na modernizaci nebo pořízení obydlí osobami mladšími 36 let. (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98-2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona v oblasti daní. (doc)
 • Zásadní připomínky k Implementačnímu plánu ke Strategickému rámci Česká republika 2030 (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR k novele vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. (doc)
 • Zásadní připomínky k návrhu novely zákona, kterou se mění zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY NRZP ČR k návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (doc)
 • Obecné připomínky NRZP ČR k vyhlášce č. 27/2016 Sb. (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k Návrhu zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb (doc)
 • Zásadní připomínka NRZP ČR k návrhu zákona o nemocenském pojištění (doc)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel