Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP
logo_cb
logo_plzen
ztp_energie
moravskoslezsky-kraj-logo
labskastezka
baner_fmily_mini
logo_kraj_hradec
stejna_sance
Asekol
logo-npu
KV_LOGO_RGB
Disway_logotype
banner dtest
logoHK
stejna_sance
soc.sluzby.plzen
logo plzen3
opel-handycars-280x120
Ombudsman-pro-zdravi-logo-ctvercove-new

Přehled návrhů legislativních norem pro rok 2016

 • Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. (doc)
 • Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících (doc)
 • Plnění národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 (doc)
 • Stanovisko NRZP ČR k návrhu nové tarifní struktury v elektroenergetice (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve zněních pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k věcnému záměru zákona o sociálním podnikání. (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů (doc)
 • Stanovisko NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích a k návrhu souvisejících prováděcích předpisů (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o sociálním bydlení (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o zaměstnanosti (doc)
 • Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR ke změnovému zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o sociálních službách (doc)
 • Zásadní připomínky NRZP ČR k tezím koordinace rehabilitace OZP (doc)
 • Připomínky Tyfloservisu k tezím koordinace rehabilitace OZP (doc)
 • Zásadní připomínka NRZP ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení (doc)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel