Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Nadační fond Rovná šance

Logo v RGB

 

 

  • Statut Nadačního fondu Rovná šance (doc)
  • Zakládací smlouva Nadačního fondu rovná šance (doc)

Posláním a účelem nadačního fondu Rovná šance je:

-            Podpora iniciativ a aktivit organizací sdružujících osoby se zdravotním a chronickým postižením, které přispívají k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti

-            Osvěta a poskytování podpory aktivitám osob se zdravotním a chronickým postižením

-            Podpora iniciativ a aktivit organizací provozujících menší sporty, to znamená všechny sporty s výjimkou vrcholově provozovaného fotbalu a ledního hokeje

-            Zpřístupňování kulturních památek a veřejných budov osobám se zdravotním postižením

Nadační fond dosud podpořil následující projekty:

Hospic Dobrý pastýř

Hlavní činností obecně prospěšné společnosti TŘI je provoz Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech. Hospic poskytuje speciální zdravotně-sociální služby všem lidem v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci, a to bez ohledu na věk, sociální status nebo místo bydliště nemocného.  

Naším cílem je, aby nevyléčitelně nemocní lidé prožili své poslední dny, týdny či měsíce bezbolestně, důstojně a v přátelském prostředí. Snažíme se uspokojovat nejen jejich potřeby zdravotní, ale také sociální a duchovní, neboť v našem pojetí je člověk člověkem v každém okamžiku svého bytí.

Projekt Euroklíč

Distribuci eurozámků a euroklíčů v Pardubickém, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Mezinárodní projekt Euroklíč už více než 20 let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích. Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných, sociálních a technických kompenzačních zařízení. Například výtahů, svislých schodišťových plošin a podobně. Projekt Euroklíč má i další rozměr. Nabízí pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením, a to podílením se na distribuci euroklíčů mezi osoby se zdravotním postižením.

Podpora USK Praha

Dalším úkolem našeho nadačního fondu je poskytovat podporu menším sportům. Právě menší sporty nespojené se skandály pomáhají zlepšovat sociální klima. Bohužel v mnoha případech stojí stranou zájmu oficiálních institucí i sponzorů. Cílem našeho nadačního fondu je umožnit rozvoj těchto sportů a alespoň o něco pomoci s těžkými materiálními podmínkami, které v této oblasti panují, aby byl sport nejen viditelnou součástí každodenního života obyvatel České republiky, ale aby lidé i reálně vnímali sportovní vzory jako možný cíl své aktivní části života.

Předmětem naší podpory by měl být sport kolektivní, dostatečně populární a pokud možno i s úspěšnou reprezentací ČR. Jako sport, který nejlépe reprezentuje tyto představy, zvolil Nadační fond basketbal.

Jako příjemce finančních prostředků z Nadačního fondu byl v oblasti sportu vybrán ženský basketbalový klub USK Praha. Tento klub je v současné době nejúspěšnějším klubem v ženském basketbalu v České republice, a v jeho řadách jsou navíc zastoupeny reprezentantky České republiky, tedy právě ty, které by se měli stát sportovními vzory pro mládež sportující i nesportující.

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel