Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Destigmatizace

V souladu s Národním plánem podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 a za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví se NRZP ČR podílí na osvětové a destigmatizační činnosti ve prospěch osob s duševním onemocněním.

Oblast reformy psychiatrie a oblast působnosti NRZP ČR samozřejmě nejsou zcela totožné, ne všichni psychiatričtí pacienti spadají do kategorie zdravotního postižení. Těchto vážně duševně nemocných je podle šetření Českého statistického úřadu z roku 2013 víc než 145 tisíc a jejich schopnost života v běžném prostředí je v různé míře omezena, ale s dostatečnou podporou možná - jak ukazují příklady z různých evropských zemí. Tak jako NRZP ČR hájí práva, zájmy a možnost samostatného života u dalších skupin zdravotně postižených, klade si za úkol přistupovat tak i k lidem s duševním onemocněním. Zkušenosti s podobnými postupy u tělesně, smyslově i mentálně postižených může v současné době využívat pro skupinu duševně nemocných při respektování různých specifik této skupiny.

Jedním z největších rozdílů oproti fyzickému postižení je oslabení vážně duševně nemocného při hájení vlastních zájmů, tak jak vyplývá z podstaty jeho nemoci. Stejný problém se pak projevuje u existujících pacientských organizací, které se soustřeďují spíše na svépomoc a obecnější problémy nedokáží řešit samy. Jednotlivci ovšem podle míry svého postižení mimo akutní fáze nemoci schopní samostatného života jsou, mohou sami bydlet, pracovat a žít v běžných vztazích. Paradoxně ubližuje stigmatizace nejvíc právě těm méně nemocným, kde vadí víc předsudky a nepřijetí okolím než samotný zdravotní stav.

NRZP ČR má se stovkou členských organizací dlouholetou praxi s pomocí k samostatnému životu v nejrůznějších podobách a přispívá k osvětě veřejnosti přijímat i vážně duševně nemocné.


break

 

14. ročník udílení cen MOSTY

Do 14. ročníku výročních cen MOSTY byly nominované Tereza Růžičková za projekt „Nevypusť duši“, jehož cílem je boření mýtů a zlepšení prevence v oblasti duševního zdraví a PaedDr. Blanka Veškrnová za založení sdružení Práh a aktivní podporu lidí s duševním onemocněním v Jihomoravském kraji. Více zde...

Vyšly 26. Pražské Fokusnoviny

Na patnácti stránkách najdete zajímavé informace okolo reformy psychiatrické péče a můžete nahlédnout do historie a současnosti irského systému péče zaměřeného na zotavení. V části věnované reformě a dění kolem péče o duševní zdraví opět glosuje Pavel Novák. Konferenci v Přerově komentuje Tomáš Vaněk a i v krátkém výtahu z ankety někteří z účastníků. Návštěva amerického psychoterapeuta Willa Halla podnítila Tomáše Vaňka a Borka Lacinu k úvahám a reakcím. Vracíme se obrazem i slovem k zajímavým momentům loňského podzimu - Týdnům pro duševní zdraví, Designbloku, Fashion for Fokus. A rekapitulujeme výročí některých služeb Fokusu Praha - břevnovského krizového týmu nebo multidisciplinárního týmu v Podskalí...

10. cyklus přednášek pro veřejnost o psychiatrii a klinické psychologii

10. cyklus přednášek pro veřejnost o psychiatrii a klinické psychologii se koná vždy ve čtvrtek (2. 3. – 25. 5. 2017) od 17:15 hod. v „Divadle Za plotem“, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8, Ústavní 91. Vstup volný! Více zde...

zivot_a_dilo

Život a dílo lidí s duševním onemocněním

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s. vydala na konci roku 2016 publikaci "Život a dílo lidí s duševním onemocněním". V publikaci dvojice autorů Kateřina Málková a Josef Gabriel představují šest příběhů lidí, kteří prošli vážným duševním onemocněním. Publikace byla vydána za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a je zdarma ke stažení.

3. ročník Fashion for Fokus

8. prosince se uskuteční již třetí ročník charitativní módní přehlídky Fashion for Fokus. V dvoraně Českého muzea hudby vyroste přehlídkové molo a návštěvníci se budou moct nechat okouzlit nevšední módou. Motto přehlídky „zaostřeno na osobitost“ propojuje téma módy a duševního zdraví. Výtěžek z této akce podpoří Fokus Praha, neziskovou organizaci, která pomáhá lidem s dlouhodobým duševním onemocněním. Galavečer začíná v 19,00 v Českém muzeu hudby (Karmelitská 2, Praha 1) a vstupenky můžete získat na www.fashionforfokus.cz...

Fokus Praha na Designbloku 2016

Fokus Praha bude letos opět na Designbloku. Připravuje interaktivní audiovizuální expozici s názvem "BOURÁME ZDI PŘEDSUDKŮ". Téma letošního Designbloku je sport, a tak chce Fokus vtáhnout návštěvníky k aktivnímu zapojení, ke hře, kde se propojuje fyzická aktivita se zábavou a s příležitostí něco se dozvědět. Smyslem expozice Fokusu bude vyvracet mýty a skoncovat s předsudky, které ve společnosti ohledně duševního zdraví a nemocí panují. Účastníci se budou moct připojit svým podpisem ke kampani bojující s předsudky a mýty o duševních nemocech. Expozici Fokus najdete v pravém křídle Veletržního paláce v samostatném výstavním prostoru na galerii vlevo. Přijďte 27. – 31. 10. 2016 na pražské Výstaviště na Designblok.

Fokus ČR se připojil k destigmatizační a anitidiskriminační kampani Každý z nás je součástí řešení!

Mental Health Europe, největší evropská organizace, která je aktivní v oblasti duševního zdraví, spustila novou destigmatizační a antidiskriminační kampaň: EACH OF US (KAŽDÝ Z NÁS), ke které se Fokus – na Světový den duševního zdraví, připojil. Cílem kampaně je změnit mínění lidí o duševním zdraví a vyvrátit mýty a mylné představy o lidech s problémy s duševním zdravím. Navštivte webovou stránku kampaně www.eachofus.eu.

Pozvánka na konferenci SPOLEČNOST A DUŠEVNĚ NEMOCNÍ

1. listopadu 2016 od 10:00 hodin v budově Poslanecké sněmovny – Státní akta, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1. Registrace pouze s občanským průkazem...

Projekt Mindset upozornil na předsudky studentů zdravotnických škol

Čtvrtina studentů zdravotnických škol vnímá lidi s duševní nemocí jako agresivní, 42 procent je považuje za spíše nebezpečné. A jen 15 procent budoucích zdravotníků uvažuje o práci v psychiatrické léčebně. Tyto a mnohé další skutečnosti odhalil výzkum vědců z Národního ústavu duševního zdraví provedený v rámci programu Mindset...

TI, KTERÝM SE VYHÝBÁME

FOKUS České Budějovice a FOKUS Tábor jsou organizace, které dlouhodobě poskytují podporu lidem s duševním onemocněním na jejich cestě životem formou sociálních služeb. Důležitou aktivitou obou organizací je snaha o odstranění negativní nálepky, kterou nese duševní onemocnění, a to zejména schizofrenie. Média často vykreslují lidi s duševní nemocí jako nebezpečné a agresivní šílence, kteří nejsou schopni samostatného života, a které je proto potřeba držet zavřené za zdmi léčeben...

Vyšly 25. Pražské Fokusnoviny

Najdete v nich, co je nového v reformě psychiatrické péče, opět s komentářem Pavla Nováka, ředitele Fokusu Praha a mnoho pozvánek na podzimní akce. Přinášíme také rozhovor s ředitelem našeho Centra Karlín Janem Mužíkem, ve kterém se dočtete o tom, jak vznikalo Centrum duševního zdraví pro Prahu 8 a jaké jsou první zkušenosti. Tomáš Vaněk, člen Studia 27, glosuje destigmatizační videa v článku Slintající lidé a mnoho dalšího...

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Od září začíná 27. ročník kampaně Týdny pro duševní zdraví, který vrcholí 10. října – Světovým dnem duševního zdraví. Ke kampani Fokusu se každoročně přidávají další pořadatelé akcí, Fokusy z celé ČR, neziskovky, spolky apod. Smyslem kampaně je poukázat na problematiku duševního zdraví. Všechny pozvánky na akce zveřejňuje Fokus Praha na stránkách Týdnů pro duševní zdraví – www.tdz.cz. I letos se tak bude v mnoha městech po celé republice konat řada akcí – výstav, přehlídek, literárních čtení, filmových setkání, jarmarků a happeningů, které bude spojovat téma duševního zdraví...

BEYOND STIGMA TOWARDS EQUITY

Národní ústav duševního zdraví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, King’s College London a Association for the Improvement of Mental Health Programmes pořádá 15. října 2016 jednodenní konferenci, na které bude prezentován současný stav výzkumu v oblasti stigmatizace ve světě a v České republice. Konference představuje výchozí bod pro budoucí spolupráci na snižování stigmatizace ve střední a východní Evropě...

STIGMATIZACE JINAK: Můj život s psychiatrií

Tady a teď... Sedím u notebooku – tomu se snad říká tvůrčí muka. Co mě to proboha napadlo slibovat kolegům, že napíšu k tématu stigmatizace svůj vlastní příběh? Jak ho mám zpracovat? Vzpomínky se rojí a přibývají jako kaše v pohádce Hrnečku vař! Moje hodně složité dětství, léta dospívání, studentský život, začátky vztahu s budoucím manželem, pobyty v Bohnicích. Byla jsem tenkrát šťastná, nebo nešťastná? Obojí. Zvláštní – ty vzpomínky nejsou vůbec traumatizující, jako by je čas přibarvil dorůžova. Všechny...

Destigmatizace duševně nemocných: LIDÉ A CESTY FOKUSU LABE

V České republice je (podle tří stupňů přiznané invalidity) vypláceno celkem něco přes 419 000 invalidních důchodů. Z toho je asi 30% přiznáváno pro duševní onemocnění – tedy víc než 120 000. Připočtěme ovšem nemocné s přiznanou invaliditou, kteří nesplňují podmínky pro výplatu důchodu a žijí z dávek hmotné nouze, a pak ještě ty, kteří dosáhli příslušného věku a invalidní důchod byl nahrazen starobním. Není těžké si odvodit, že výrazný podíl v těchto třech skupinách tvoří pacienti s diagnózou schizofrenie. Jaký je jejich život v současné společnosti?..

Destigmatizace duševně nemocných – významné téma reformy psychiatrie

Názory jednotlivých zájmových skupin na optimální průběh a cíle reformy psychiatrie se v některých bo-dech rozcházejí. Úplná shoda je ale v jednom: hlavní příčinou skoro všeho zlého je stigmatizace. Duševně nemocných, samotného oboru psychiatrie i jeho pracovníků...

Reforma psychiatrie – implementace a subjekty

Kdo má zájem na změně české psychiatrie? Zdá se, že všichni. Pacienti – lidé s duševním onemocněním, lékaři – psychiatři všech odborných specializací a generací v podfinancovaném oboru, celý systém péče. Poskytovatelé sociálních služeb, lidskoprávní a pacientské organizace a nejspíš i celá česká společnost, zatěžovaná nároky 21. století a jejich následky. Řešení ale nekompromisně žádá i Evropská unie, a tak je nutné konat. Primární zodpovědnost za další vývoj a reformu samozřejmě nese MZ ČR...

 

break

 

Členské organizace NRZP ČR osob s duševním onemocněním:

 

Česká společnost pro duševní zdraví

Už přes 20 let pomáháme lidem, kteří se setkali s duševním onemocněním i těm, kteří se dostali do psychické krize nebo zažili stres a vyčerpání. Naše pomoc spočívá v poskytování služeb, jako jsou například sociální a psychiatrická poradna. Poradny nabízejí konkrétní podporu ve vaší snaze najít pomoc a společně hledat řešení vám šité na míru. Mimo tuto pomoc dáváme prostor pro sdílení zkušeností, nabízíme podpůrné setkávání ve skupině pod vedením zkušených terapeutů a také aktivity pro volný čas. Chceme tím dosáhnout minimalizace následků duševního onemocnění a usnadnit lidem, kteří s námi spolupracují, návrat do běžného života.

adresa: Zvonařova 6, 130 00 Praha 3 | tel: 723 569 523 | e-mail: | www.csdz.cz

 


Občanské sdružení KOLUMBUS, z. s.

Sdružení KOLUMBUS usiluje o zlepšení péče v psychiatrických léčebnách, rozvoj komunitní péče a služeb pro duševně nemocné a také o vytvoření a přijetí komplexního zákona o duševním zdraví. Cílem sdružení je rovněž ochrana zajištění právní pomoci duševně nemocným, včetně lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy, zejména v řízení o detenci a způsobilosti k právním úkonům. Mezi aktuální projekty patří informační a osvětový webový portál zaměřený na péči o duševní zdraví, aktivizace osob se zdravotním postižením či edukace o reformě psychiatrické péče pro uživatele a odbornou veřejnost a edukace pacientů. Další aktivity se týkají komunitního plánování, pacientských důvěrníků a advokátů či plnění Úmluvy o právech OZP. Mezi aktuálními projekty patří i volnočasové aktivity, rehabilitační pobyty, projekty počítačové učebny a psychiatrické buňky nebo výstavy obrazů. V minulosti sdružení pořádalo například osvětové přednášky pro studenty střední zdravotnické školy o psychiatrické péči z pohledu uživatelů, projekty Biblo-kurýr, Jak NE-komunikovat s pacientem, Pacient pomáhá pacientovi či Zaměstnáme se sami. Sdružení bylo založeno v roce 2001 v Jiřetíně pod Jedlovou. V roce 2010 získalo cenu Sozial Marie nadace Unruhe (Vídeň) za projekt Pacientští důvěrníci, letos v březnu cenu Sozial Marie (Praha) a 3.místo za projekt Psychiatrická buňka a v září cenu Gamian Good Praktice Award (Brusel).

adresa: Keplerova 712/32, 407 00 Ústí nad Labem | tel.: 774 279 350 | e-mail:  | www.os-kolumbus.org

 


Svépomocná společnost Mlýnek, z. s.

Svépomocná společnost Mlýnek, z. s. je příspěvkové, občanské a svépomocné hnutí neziskového charakteru, s krajskou působností. Smyslem, úlohou a posláním Mlýnku je osvětová činnost a pomoc při uspokojování potřeb občanů postižených hendikepem duševního onemocnění, nápomoc těmto lidem při znovuzískání dovedností vést smysluplný a aktivní život v jejich přirozeném prostředí a využívání přirozených vztahových sítí ve svém okolí.

adresa: Nádražní 44, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz | tel.: 596 115 427 | tel.: 733 477 455 | e-mail:  | www.klubmlynek.cz

 


Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, z. s.

Hlavní činnost SPDN ČR směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů v oblasti duševního zdraví. V rámci této činnosti sdružení spolupracuje s vládními a zákonodárnými orgány a posuzuje jejich legislativní návrhy a dává k nim připomínky. Sleduje a vyhodnocuje plnění zákonných a jiných opatření, jejich návaznost na normy České republiky a mezinárodní závazky. Spolupracuje s českými i mezinárodními organizacemi v oblasti duševního zdraví a s kontrolními orgány u poskytovatelů služeb pro duševně nemocné. Pomáhá vytvářet služby pro duševně nemocné a zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost v oblasti duševního zdraví.

tel: 724 240 840 | tel: 549 418 205 | e-mail:  | www.spdn-cr.org

 


Zjistit víc o reformě psychiatrie a destigmatizaci duševně nemocných...

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

ČESKÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST, z. s.

CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

FOKUS ČR

STOP STIGMATIZACI!

PLATFORMA PRO TRANSFORMACI

 

mz_logo

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel