Přehled orgánů

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je celostátně působící zapsaný spolek, tj. jako svaz občanských sdružení, který má své orgány na celostátní, krajské i regionální  úrovni. Podrobnosti  jsou  upraveny ve stanovách NRZP ČR. Níže je proto uveden pouze přehled orgánů a volených funkcí v NRZP ČR.

Přehledné organizační schéma ke stažení (PDF)

Republikové shromáždění

Republikový výbor

Předsednictvo Republikového výboru

Republiková kontrolní komise

 

PŘEHLED ORGÁNŮ NRZP ČR PODLE JEJICH VZNIKU

1. Orgány NRZP ČR složené z delegovaných zástupců členských organizací NRZP ČR:

 • a) Republikové shromáždění NRZP ČR;
 • b) Krajské shromáždění KRZP;
 • c) Oblastní výbor ORZP;
 • d) 14 členů RV NRZP ČR z titulu zastávaných funkcí předsedů KRZP;
 • e) Zástupci ORZP v KV KRZP.

2. Volené orgány a funkce:

 • a) Předseda NRZP ČR, volený RS NRZP ČR;
 • b) 1. místopředseda NRZP ČR, volený RS NRZP ČR;
 • c) 2 místopředsedové NRZP ČR, volení RS NRZP ČR;
 • d) 1 místopředseda NRZP ČR, volený předsedy KRZP;
 • e) 10 členů RV NRZP ČR, přímo volení členové RS NRZP ČR;
 • f) Členové RRK NRZP ČR, volení na RS NRZP ČR;
 • g) Předseda a místopředseda RRK NRZP ČR, volení na ustavující schůzi RRK NRZP ČR;
 • h) Členové KV KRZP, volení KS KRZP;
 • i) Předseda a místopředseda KV KRZP, volení KS KRZP;
 • j) Výbory ORZP, volení na oblastním shromáždění ORZP;
 • k) Předseda a místopředseda ORZP, volení na oblastním shromáždění ORZP.

3. Jmenované orgány a funkce:

 • a) Členové odborných pracovních komisí, jmenovaní předsedou NRZP ČR;
 • b) Zástupci NRZP ČR v řídících orgánech, komisích a pracovních skupinách významných institucí a organizací, jmenovaní předsedou NRZP ČR;
 • c) Tajemník a zástupce tajemníka OPK, jmenovaní předsedou NRZP ČR;
 • d) Tajemník a zástupce tajemníka OPK KRZP, jmenovaní předsedou KRZP;
 • e) Předseda VR NRZP ČR, jmenovaný předsednictvem NRZP ČR;
 • f) Členové VR NRZP ČR, jmenovaní předsedou NRZP ČR;
 • g) Revizor KRZP, jmenovaný KV KRZP.

Přehled použitých zkratek:

 • NRZP ČR - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
 • RS NRZP ČR - Republikové shromáždění NRZP ČR
 • RV NRZP ČR - Republikový výbor NRZP ČR
 • PRV NRZP ČR - Předsednictvo RV NRZP ČR
 • KRZP - Krajská rada osob se zdravotním postižením
 • KV KRZP - Krajský výbor KRZP
 • KS KRZP - Krajské shromáždění KRZP
 • ORZP - Oblastní rada osob se zdravotním postižením
 • OV ORZP - Oblastní výbor ORZP
 • RKK NRZP ČR - Republiková kontrolní komise NRZP ČR
 • OPK - Odborná pracovní komise (stálá i dočasná)
 • VR NRZP ČR - Vědecká rada NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel