Komise pro otázky zdravotnictví

Členové komise NRZP ČR pro otázky zdravotnictví

  • Václav Letocha - Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR
  • MUDr. Alena Mrázová - Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR
  • Václav Krása - Předseda NRZP ČR
  • JUDr. Zdeněk Žižka - právník NRZP ČR
  • Ing. Milan Havlík, NIPI z.s.
  • MUDr. Gabriela Ernstová
  • Mgr. Jitka Pelikánová - právník NRZP ČR

Tajemník komise pro zdravotnictví: Jan Chudý

Zápisy z jednání komise NRZP ČR pro otázky zdravotnictví

Přítomni: MUDr. Helena Dejmková, MUDr. Alena Mrázková, JUDr. Václav Letocha a Václav Krása

Omluveni: MUDr. Karol Foltán a Karel Vedral

Předmět jednání Komise

Komise byla svolána k posouzení reformy zdravotnictví, tak jak byla předložena v novele zákona č. 48/1997 SB., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákonů č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR a zákona č. 280/ 1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.

Závěry z jednání komise

Komise konstatuje, že kumulace poplatků, které jsou součástí reformy můžou vést ke zhoršení sociální situace příjmově nejslabší skupiny obyvatel – starobní důchodci, invalidní důchodci a další. Tyto skupiny obyvatel mohou řešit situaci tak, že omezí předpisy léků a návštěvy lékařů. Toto omezení může vést následně k hospitalizacím a tím i k prodražení léčby.
Komise doporučuje, aby invalidní a starobní důchodci byli vyloučeni z plateb za návštěvu u lékaře a z platby poplatku za každý předepsaný lék. Platba za návštěvu lékaře by byla pouze v případě stanovení nové diagnózy. Komise dále doporučuje, aby byla platba za předpis (to znamená papír) nikoliv za každý předepsaný lék.
Komise doporučuje, aby od všech druhů regulačních plateb byly osvobozeny osoby, které jsou klienty celoročních ústavních zařízení. Těmto lidem zbývá z jejich příjmů pouze kapesné ve výši 15% jejich důchodů to je přibližně 1000 Kč měsíčně. Tito lidé nejsou objektivně schopni zaplatit potřebné poplatky za návštěvu lékaře či za předpis léků.
Komise se shodla na tom, že regulační poplatky by nebyly placeny u dětí do šesti let.
Komise doporučuje vedení NRZP ČR, aby usilovalo o schůzku s ministrem zdravotnictví a projednalo s ním doporučení NRZP ČR k reformě zdravotnictví.

Zapsal: Václav Krása

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel