Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených Daneta

Sídlo organizace: Nerudova 1180, 50002 Hradec Králové
Telefon: 495535955, fax: 495535955
E-mail:
Web: http://www.daneta.cz/svepomocne-sdruzeni
Počet členů k 1.1.2003: 70
Představitel organizace: Mgr. Věra Kosinová - předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální, oblastní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace by chtěla navázat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí, organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

mentální postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, postižení pohybového aparátu

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, vzdělávání, osvěta, přístupnost prostředí, poradenství, kulturní aktivity, sportovní aktivity

Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel