Spolek zdravotně postižených občanů, Regionální výbor

Zkratka: RV SZPO
Sídlo organizace: Palackého 14, 695 01 Hodonín
Telefon: 518367367, fax: 518352544
E-mail:
Počet členů k 20.4.2005: 2687
Představitel organizace: Oldřich Vojtíšek - předseda RV SZPO

Působnost organizace v rámci České republiky:

regionální, oblastní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

neurologická postižení, zrakové postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, onemocnění dýchacího ústrojí, onemocnění srdce a cév, diabetes melitus, onemocnění kloubů a kostí, postižení pohybového aparátu, onkologické onemocnění

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

rekondiční a rehabilitační pobyty, přístupnost prostředí, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, spolková činnost, kulturní aktivity, rekreace

Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel