Spolek uživatelů kochleárních implantátů

Zkratka: SUKI
Sídlo organizace: U Mrázovky 15, 15000 Praha 5
Telefon: 606 438 393
E-mail:
Web: www.suki.cz
Počet členů k 1.1.2014: 115
Představitel organizace: Věra Skopová - předsedkyně VV

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky s organizací EURO-CIU a ZUKI (Slovensko)

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

sluchové postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

organizace neposkytuje sociální služby, zprostředkovává informace svým členům, organizuje rekondiční a rehabilitační pobyty

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel