Společnost pro bezlepkovou dietu

Zkratka: "Bezlepkáři"
Sídlo organizace: Koláčkova 4, Praha 8
Telefon: 222 959 620
E-mail:
Web: www.coeliac.cz
Počet členů k 25.9. 2001: 165
Představitel organizace: RNDr. Pavla Řezáčová, Ph. D. - předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky, organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

onemocnění trávícího ústrojí

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, vzdělávání, osvěta, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů

Věková struktura členů organizace (převažující):

děti do 15 let, mládež do 26 let, dospělí do 65 let

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel