Společnost "E" / Czech Epilepsy Association

Zkratka: Společnost "E" / Czech Epilepsy Association
Sídlo organizace: Liškova 959/3, 14200 Praha 4
Telefon: 241722136, fax: 241722136
E-mail:
Web: www.spolecnost-e.cz 
Počet členů k 18.4. 2014: 1467
Představitel organizace: Alena Červenková - předsedkyně

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

neurologická postižení - Epilepsie

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační činnost pro osoby s epilepsií a jejich blízké, vzdělávací, ediční, publikační a osvětová činnost o epilepsii, rekondiční a rehabilitační pobyty, sportovní aktivity (vše za účasti lékaře), klubová činnost a činnost jediného stacionáře pro osoby s epilepsií a jejich blízké v ČR, kontakty na odborníky a spolupracující organizace, spolupráce se zahraničím

Věková struktura členů organizace (převažující):

neomezená