Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v ČR - Inclusion Czech Republic

logo-SPMPZkratka: SPMP ČR
Sídlo organizace: Karlínské nám 12, 186 03 Praha 8
Telefon: 224815912, fax: 224815912
E-mail:
Web: www.inclusioncz.com , www.spmpcr.cz
Počet členů k 1.1.2003: 8500
Představitel organizace: Ing. Ivo Vykydal - předseda

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky, organizace má zájem o případné zapojení do realizace mezinárodních projektů

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

mentální postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty, osobní asistence, vzdělávání, osvěta, zaměstnávání, přístup k informacím, poradenství, obhajoba práv a zájmů, stacionáře, chráněné bydlení, spolková činnost, kulturní aktivity, sportovní aktivity, provoz pobytových zařízení, krizová centra

Věková struktura členů organizace (převažující):

dospělí do 65 let

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel