Pražská organizace vozíčkářů z.s.

logo-POV

Zkratka: POV

Sídlo organizace: Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1
Telefon: 224 827 210, mob: 736 485 859
E-mail:

web: www.pov.cz, www.presbariery.cz

Působnost organizace v rámci České republiky:

celostátní

Zahraniční aktivity organizace:
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:

Tělesné postižení

Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):

- soubor projektů věnujících se problematice architektonických bariér v domácím prostředí, ve veřejném prostoru a dopravě

- koncepční práce

- účast v odborných komisích a pracovních skupinách

- připomínkování legislativy

- koordinace pracovní skupiny zabývající se sjednocením metodických pokynů pro profesionální mapování a kategorizaci přístupnosti objektů a komunikací

- práce v terénu

- audity a mapování přístupnosti prostředí

- vytváření návrhů na úpravy a odstranění architektonických bariér

- organizace odborných školení, pracovních jednání, seminářů a konferencí

- publikační činnost

- provoz specializovaných webových stránek www.presbariery.cz

 

Vzdělávací a volnočasové aktivity:

 

- program VOLNOČASOVKY zahrnující projekty:

Psí život - setkání s kynology pro majitele psů Tvořivá setkání - rukodělné a výtvarné práce Jóga pro sedící - lekce jógy pod vedením profesionální lektorky U kafíčka - série přednášek na různá témata

 

- individuální počítačové kurzy konané v místě určeném klientem

- praxe pro studenty středních, vyšších a vysokých škol

- organizace dalších volnočasových aktivit - společenské akce a setkání, koncerty, ŠIP-KÁRY - tréninky šipek

- Klub TÚRA - jednodenní poznávací a turistické výlety

- organizace tradičního celorepublikového Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů - Hvězdy

 

Věková struktura členů organizace (převažující):

věkový průměr je 50 let

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel