Spolek zdravotně postižených a seniorů,Veselsko

Sídlo organizace: Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: 515 531 787
Počet členů k 1.1.2003: 208
Představitel organizace: Jiří Janoušek - předseda
Působnost organizace v rámci České republiky:
Zahraniční aktivity organizace:

organizace udržuje zahraniční styky

Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Věková struktura členů organizace (převažující):