Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova

Zkratka: Klub BBD Vondroušova
Sídlo organizace: Vondroušova 1194, 163 00 Praha 6 - Řepy
Telefon: 223 007 010
E-mail:
Počet členů k 1.1.2003: 55
Představitel organizace: Marie Divišová - předsedkyně
Působnost organizace v rámci České republiky:
Působnost v rámci Prahy
Zahraniční aktivity organizace:
Organizace neudržuje zahraniční styky
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
tělesné postižení
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
Osobní asistence
Věková struktura členů organizace (převažující):
nad 40 let
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel