AVAZ - Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených

Zkratka: AVAZ - Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených
Sídlo organizace: Dvořákova 1331/20, 405 01 Děčín
Telefon: 412 527 572, 737 253 434 fax: 412527573
E-mail:
Počet členů k 1.1.2008: 400
Představitel organizace: Petr Kumstát - jednatel

Působnost organizace v rámci České republiky:
celostátní, převažuje Ústecký kraj
Zahraniční aktivity organizace:
organizace by chtěla navázat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí
Převažující (výrazně četné) zdravotní postižení členů organizace:
postižením mozku, mentálním postižením, poranění páteře, míchy, onemocnění kloubů a kostí, postižením pohybového aparátu.
Zajišťované služby pro zdravotně postižené (členy i nečleny):
informace o postižení, sociální a jiné poradenství, rekondiční pobyty, rehabilitace, pečovatelská služba, půjčování vozíků a jiných kompenzačních pomůcek, zaměstnávání, přístupnost prostředí, přístup k informacím, spolková činnost, kulturní aktivity, sportovní aktivity, jiné služby.
Věková struktura členů organizace (převažující):
děti do 15 let, mládež do 26 let, dospělí do 65 let, senioři nad 65 let
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel